Aktualności

19.02.2009

Mikołaj z MPK S.A. dojechał na Tyniecką.

W pierwszych dniach lutego do Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej dotarł Mikołaj z prezentami od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

Najpierw wpłacił do kasy Ośrodka 1 422,5 zł. Tyle bowiem udało się uzbierać w specjalnym tramwaju linii 24, w którym członkowie Klubu HDK PCK przy MPK SA w Krakowie kwestowali w dniach 26-28 stycznia. 

Te pieniądze zebrane dzięki życzliwości wielu pasażerów  w znacznym stopniu umożliwią wyposażenie sali komputerowej dla dzieci niewidomych i słabowiddzących uczących się w Ośrodku.

Na zakończenie wizyty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodyczami (środki na ich zakup przekazały związki zawodowe).