Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Aktualności

02.10.2017 Darmowa komunikacja miejska dla gimnazjalistów

 


Od 30 września gimnazjaliści ze szkół zlokalizowanych na terenie Krakowa są uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LXXXII/2012/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września tego roku, dotycząca ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla gimnazjalistów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, opublikowana została w dniu 15 września tego roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z czym uchwała wchodzi w życie 30 września tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku.

 

Osobami uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi są:

  • w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 września do 30 czerwca.

 

Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest:

  • ważna legitymacja szkolna ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej dotychczasowego gimnazjum, w szkole utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949), zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Zwrot biletów:

Gimnazjaliści, którzy już zakupili bilety okresowe na KMK, mogą je zwracać na zasadach określonych w uchwale tzw. taryfowej (§ 7 w Załączniku Nr 3 uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z 6 lipca 2011 r. /z późniejszymi zmianami/), tj.:

„1. Bilet okresowy wykupiony na okres dłuższy niż 1 miesiąc (2-12 miesięcy) może zostać anulowany pod warunkiem, że następuje to nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest przedłożyć elektroniczną kartę, która jest nośnikiem zakupionego biletu okresowego. Anulowanie następuje z jednoczesnym zwrotem kwoty zapłaty z potrąceniem należności za czas, w którym bilet został wykorzystany. Należną kwotę potrącenia wylicza się dzieląc pełną wartość biletu bez uwzględnienia rabatu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę wykorzystanych dni ważności (licząc od pierwszego dnia ważności biletu do dnia, w którym dokonywane jest anulowanie).  Pasażer, który nabył bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc może także ubiegać się (nie później niż po 3-ch miesiącach od terminu upływu ważności biletu) o zwrot należności za co najmniej 7- dniowy okres, w którym nie mógł korzystać z biletu z powodu udokumentowanych zdarzeń losowych. Możliwość anulowania biletu za zwrotem należności oraz zwrotu za niewykorzystany okres z przyczyn losowych nie obejmuje Socjalnego biletu seniora i okresowego biletu na okaziciela.

2. Bilet okresowy wykupiony na okres 1 miesiąca oraz bilet semestralny studencki może zostać anulowany z jednoczesnym zwrotem należności za niewykorzystany czas ważności biletu pod warunkiem, że anulowanie następuje nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest przedłożyć elektroniczną kartę, która jest nośnikiem zakupionego biletu okresowego w celu jego anulowania. Należną kwotę do zwrotu wylicza się dzieląc pełną cenę biletu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę pozostałych dni ważności (licząc od dnia następnego po dniu dokonywania anulowania biletu do ostatniego dnia ważności biletu).

3. Zwrot należności, o których mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić po uprzednim podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości.

4. Zwrot zintegrowanego biletu miesięcznego na przejazdy łączone środkami komunikacji miejskiej i kolejami aglomeracyjnymi przed upływem terminu jego ważności może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kolei aglomeracyjnych.”

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS