Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Aktualności

08.12.2017 Konkurs na najlepszy film o świątecznym tramwaju MPKOd piątku, 8 grudnia 2017 roku przez miesiąc (do 6 stycznia 2018 roku) czekamy na najciekawsze filmy, które będą przedstawić świąteczny tramwaj MPK SA w Krakowie. W konkursie może wziąć udział każdy, kto swoje nagranie wyśle na adres: konkurs@mpk.krakow.pl. Ważne, aby film nie trwał dłużej niż 60 sek. i był w formacie AVI albo MP4.

Spośród nadesłanych filmów jury wybierze trzy najlepsze. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce będzie to m.in. model autobusu w krakowskich barwach.

Ogłoszenie wyników konkursu zostało zaplanowane na 20 stycznia 2018 roku.  

Specjalnie oświetlony i udekorowany świąteczny tramwaj można spotkać m.in. na liniach 13, 14 i 18.

 


Regulamin konkursu dotyczącego realizacji filmu pn  „Tramwaj Świąteczny”

 

 

 

 

 I.    Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu Filmowego (zwanego dalej Konkursem) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji ul. Brożka 3, 30-347 Kraków; zwane dalej Organizatorem)

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej zwanym: Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl

 

4. Ogłoszenie o Konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej oraz na profilu organizatora Facebook.   

 

 

II.    Zgłaszanie prac konkursowych

1. W Konkursie może wziąć udział każdy.

2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie filmu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@mpk.krakow.pl Film można przesyłać w dniach od
08-12-2017 r. do 06-01-2018 r. Filmy  zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

- długość max – 60 sekund

-  format pliku video – AVI albo MP4.

 

3. W wiadomości e-mail przesłanej na adres Organizatora powinny znajdować się następujące dane:

§  dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania)

§  numer telefonu

§  tytuł filmu

4. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z:

§  akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu;

§  złożeniem oświadczenia, że zgłoszone zdjęcie zostało wykonane samodzielnie;

§  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu; administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: ul. Brożka 3, 30-347 Kraków);

§  złożeniem oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie filmu przygotowanego przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora i na portalu Facebook.

§  złożeniem oświadczenia, że zgłoszone filmy nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba zgłaszająca film ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w filmie; w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik – jako osoba wyłącznie odpowiedzialna - zrekompensuje Organizatorowi, ewentualne koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

5. Filmy zgłaszane do Konkursu muszą spełniać wymogi opisane w Regulaminie.

 

III.    Wymagania dotyczące prac konkursowych

1. Każdy Uczestnik może nadesłać jeden  film przedstawiający „Tramwaj Świąteczny”

2. Osoby występujące wspólnie mogą nadesłać jeden wspólny film.

3. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności.

 

IV.    Ocena prac konkursowych

1.Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Komisję Konkursową tworzą pracownicy Organizatora. Komisja będzie składać się z 2-4 osób.

3. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, bądź nadesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

4. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace pod względem:

§  zgodności z tematem i celami Konkursu,

§  estetyki, oryginalności pracy.

5. Komisja dokona wyboru 3 najlepszych prac i w oparciu o dokonany wybór utworzy listę rankingową. Film, który Komisja Konkursowa określi jako najlepszy, umieszczony zostanie na portalu Facebooku.

 

 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce na profilu Organizatora na portalu Facebook
w dniu 20-01-2018r.

 

V. Nagrody

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

§     za zajęcie I miejsca – zestaw gadżetów, w tym model autobusu Mercerdes Citaro

§     za zajecie II miejsca –zestaw gadżetów + książka Jacka Kołodzieja „Historyczne pojazdy komunikacji miejskiej w Krakowie”

§     za zajęcie III miejsca –zestaw gadżetów

 

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie, w tym kosztów związanych z odbiorem nagrody w Krakowie takich jak np. transport i koszty pobytu.

2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na Konkurs lub naruszenie prawa do wizerunku w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałym zakresie sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MPK w Krakowie przy ul. Brożka 3 pok. 209 lub telefonicznie: 12 254 19 20. Szczegółowych informacji udziela Jerzy Maszewski.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS