Aktualności

17.02.2020

Karta Krakowska dla mieszkańców i podatników

 


 

 

Kartę Krakowską, która daje możliwość zakupu znacznie tańszego biletu okresowego komunikacji miejskiej oraz zniżki u partnerów komercyjnych tego projektu, mogą uzyskać nie tylko osoby zameldowane na pobyt stały w Krakowie. O jej wydanie mogą się także ubiegać osoby, które płacą tutaj podatki.

 

Osoba niezameldowana na pobyt stały w Krakowie, aby otrzymać Kartę powinna okazać jeden z następujących PIT: PIT – 28, PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39, PIT - 40A. Co ważne PIT powinien być zaadresowany do Urzędu Skarbowego właściwego dla mieszkańca Krakowa i powinien w nim być wskazany krakowski adres zamieszkania wnioskodawcy (wymóg ten nie dotyczy PIT – 36L).

Przypominamy, że w celu udokumentowania rozliczenia podatku okazuje się jeden z poniższych dokumentów:

  • pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu)
    lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A
    nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
  • pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

 

Dokument powinien dotyczyć roku ubiegłego. Wyjątkiem jest okres styczeń-marzec danego roku. W okresie tym, gdy na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, może okazać rozliczenie dotyczące roku poprzedzającego ten rok rozliczeniowy. Dokumenty dotyczące PIT są wyłącznie okazywane w zakresie informacji dotyczących Urzędu Skarbowego, do którego zaadresowano zeznanie oraz miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumentów tych nie dołącza się do wniosku.

Szczegóły dotyczące zasad wydania Karty Krakowskiej można uzyskać pod numerem infolinii Karty Krakowskiej: (12) 254 14 00 lub pisząc na adres e-mail: kontakt@kk.krakow.pl