Ankieta

Poczucie bezpieczeństwa w pojeździe MPK S.A. *

Czystość tramwajów MPK S.A. *

Czystość autobusów MPK S.A. *

Kultura prowadzących tramwaje MPK S.A. *

Kultura prowadzących autobusy MPK S.A. *

Warunki podróżowania w tramwajach MPK S.A. *

Warunki podróżowania w autobusach MPK S.A. *

Punktualność kursowania tramwajów MPK S.A. *

Punktualność kursowania autobusów MPK S.A. *

Informacja (na przystankach, w pojazdach) *

Warunki oczekiwania na przystankach *