Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr legitymacji/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Czy korzystasz z informacji publikowanych przez MPK SA na facebooku i twitterze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Bilety

Informacja o biletach

 

       KRAKOWSKA KARTA RODZINNA 3+ oraz BILETY WOLNEJ JAZDY MPK związane z programem.   

 

 

Informujemy, że dla rodzin 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla rodziny zamieszkałej na terenie miasta Kraków -Krakowską Kartę Rodzinną wyrabia:

- Wydział Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta Krakowa ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2.

-os. Zgody 2, I piętro pok. 110

 

 

Dla rodzin wspólnie zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i nie odprowadzających podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie, oraz dla rodzin zamieszkujących w obszarze integracji międzygminnej (lista dostępna na bieżącej stronie), w których rodzice/rodzic (lub opiekun prawny) maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bilety wolnej jazdy na Krakowskiej Karcie Miejskiej będą wydawane:

 

-w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w godz. 7:00 - 19:00

- w budynku MPK przy ul. Wawrzyńca 13, pokój 22 w godz 7:00 - 14:00

           

 

Uwaga: bilety wolnej jazdy będą wydawane tylko na podstawie dokumentów stwierdzających stałe zameldowanie i stopień pokrewieństwa -przykładowo: potwierdzenie zameldowania na pobyt stały z Urzędu Gminy, dowód osobisty i akt urodzenia.

 

Jeżeli w kolejnych latach jedno z dzieci zmieniło miejsce zamieszkania, przestało się uczyć lub ukończyło 24 lata i w związku z tym pozostała tylko jedno lub dwójka dzieci spełniająca powyższe warunki -one także tracą w takim przypadku uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. 

 

 

INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH BILETY W PSB

   

 

 

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 roku został otwarty nowy Punkt Sprzedaży Biletów przy Dworcu Głównym  w części Galerii   obok  pętli autobusowej MPK "Dworzec Główny Wschód". Ważną nowością jest to, że PSB pracuje również w sobotę.  

 

 

 

 

Wszystkie Punkty Sprzedaży Biletów (PSB), pracują tylko w dni powszednie w godzinach jak podano niżej, za wyjątkiem PSB Dworzec, który jest czynny również w sobotę.

 

 

 • ul. Podwale 3/5                                           - czynny  pn - pt , 7:00 - 19:00
 • os. Centrum D bl.7                                     - czynny  pn - pt , 7:00 - 19:00
 • ul. Krowoderskich Zuchów 8a                 - czynny  pn - pt , 7:00 - 19:00
 • ul. Św. Wawrzyńca 13                               - czynny  pn - pt , 8:00 - 16:00
 • ul. Powstańców Wielkopolskich 6          - czynny  pn - pt , 8:00 - 18:00
 • Pętla autobusowa MPK  przy Dworcu    - czynny  pn - pt , 7:00 - 19:00 
  Głównym Wschód                                                    sobota , 8:00 - 16:00

 

 

NOWE MIEJSCE ODBIORU KKM ZAKUPIONEJ W INTERNECIE

 

 

Informujemy, że KKM zakupione przez Internet możemy odbierać przy ulicy Wawrzyńca 13 pokój 22 w godzinach od 7:00 do 14:00 lub w PSB Podwale w godzinach otwarcia Punktu, co powinno być znacznym udogodnieniem dla osób pracujących do późniejszych godzin. Stosowna opcja wyboru lokalizacji odbioru karty jest dostępna w formularzu rejestracji klienta na stronie KKM/eBilet.

 

 

 

ZMIANY ZWIĄZANE Z BILETAMI

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku, obowiązuje nowa Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXI/877/12. Zmiany jakie ze sobą wnosi, dotyczy głównie biletów jednoprzejazdowych i czasowych, natomiast cena biletów okresowych nie uległa zmianie.

 

Z ważniejszych zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2013 roku można wymienić:

 

-Bilety CZASOWE 15 minut i 30 minut zostały zastąpione biletami odpowiednio: 20 minut i 40 minut.

 

-Bilet SEMESTRALNY wydawany dotychczas tylko studentom, otrzymały również dzieci od ukończenia lat 4 oraz uczniowie. Czas obowiązywania tego biletu wydłużono do 150 dni (poprzednio 140 dni).

 

-Bilet SOCJALNY (poprzednio: SOCJALNY BILET SENIORA) jest biletem miesięcznym wydawanym dla osób, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej, przy czym zlikwidowane zostało ograniczenie wiekowe. Zaświadczenia, na podstawie którego można nabyć  bilety socjalne, wydawane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej są ważne jeden miesiąc, po czym przed wykupieniem następnego biletu trzeba udać się po nowe zaświadczenie.

 

 

-Bilet RODZINNY uprawnia do bezpłatnego przejazdu również opiekuna (opiekunów) z dzieckiem (dziećmi) do lat 16.

 

 

 Niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, straciły ważność po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie Uchwały LXI/877/12 - nie podlegają już dopłatom ani wymianie.

 

 Aktualne wzory biletów, wraz z cennikami są dostępne w menu „Dla Pasażera/Bilety”.

 

 

BILETY WOLNEJ JAZDY

 

 

 Informujemy, że każda osoba uprawniona do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie i po udokumentowaniu uprawnienia w sposób określony w uchwale lub ustawie, może otrzymać na życzenie spersonalizowaną KKM z zapisem Biletu Wolnej Jazdy na okres ważności dokumentów lub bezterminowo.

 

 

W przypadku uprawnionych grup wymienionych niżej, wydawanie bezpłatnych biletów dla osób określonych w Uchwale Rady Miasta Krakowa Nr XXI/231/11 odbywa się od poniedziałku do piątku:

 

W PSB przy ul. Podwale 3/5                                od godz. 7:00 do 19:00

 

 

Lista uprawnionych:

 

 • Dzieci z rodzin wielodzietnych
 • Honorowi dawcy krwi
 • Wychowankowie domów dziecka i rodzinnych domów dziecka wraz z opiekunami
 • Inwalidzi narządu ruchu kończyn dolnych w stopniu umiarkowanym
 • Dzieci niesłyszące

 

Przy ulicy Wawrzyńca 13 pokój 22                                 od godz. 7:00 do 14:00

 

 

Lista uprawnionych:

 

 • Dzieci z rodzin wielodzietnych
 • Honorowi dawcy krwi
 • Wychowankowie domów dziecka i rodzinnych domów dziecka wraz z opiekunami
 • Inwalidzi narządu ruchu kończyn dolnych w stopniu umiarkowanym
 • Dzieci niesłyszące
 • Osoby, które ukończyły 70 lat
 • Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Niewidomi
 • Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności -z upośledzeniem umysłowym

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

 

 

Poniżej lista uczelni, których legitymacje można doładowywać od razu w automacie KKM (nie wymagają formatowania w PSB):

 

WSZiB           - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

AGH               - Akademia Górniczo-Hutnicza

UJ                   - Uniwersytet Jagielloński

WSE              - Wyższa Szkoła Europejska

UP                  - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

WSH              - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie

KA                  - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

 

BILET AKTYWIZUJĄCY DLA BEZROBOTNYCH

 

Bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania  Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna.

 

Informujemy, że od 17.11.2011 obowiązuje nowy wzór zaświadczenia wydawanego przez Grodzki Urząd Pracy. W związku z powyższym  zamieściliśmy aktualną wersję tego dokumentu (aktywizujący nowe zaświadczenie.pdf).
 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

 

MPK S.A. w Krakowie informuje, że zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Krakowa:

 

 „Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych mają prawo do przejazdów ulgowych nie dłużej niż do 24 roku życia (zgodnie z Zał. Nr 2 pkt. II Lp. 2).

 

Od 1 stycznia 2013 roku uczniowie będą mogli skorzystać z biletu SEMESTRALNEGO ważnego 150 dni w wybranym okresie pobierania nauki.

 

UCZNIOWIE Z RODZIN WIELODZIETNYCH

 

Wykaz gmin znajdujących się na obszarze objętym integracją międzygminną określoną w Uchwale Rady Miasta Krakowa Nr  XXI/231/11:

·         Zabierzów

·         Liszki

·         Czernichów

·         Skawina

·         Świątniki Górne

·         Mogilany

·         Wieliczka

·         Kocmyrzów-Luborzyca

·         Michałowice

·         Zielonki

·         Iwanowice

·         Skała

·         Wielka Wieś

·         Niepołomice

·         Słomniki

 

 

BILETY AGLOMERACYJNE

1.     BILET NA OKREŚLONĄ LINIĘ AGLOMERACYJNĄ jest ważny na linii aglomeracyjnej opłaconej przez abonenta w strefie miejskiej lub w dwóch strefach miejskiej i podmiejskiej wyłącznie w komunikacji dziennej.

2.     BILET AGLOMERACYJNY sieciowy jest ważny na wszystkich liniach komunikacji miejskiej ( dziennej i nocnej ) obsługiwanej przez MPK.SA w Krakowie , zarówno na terenie miasta Krakowa jak i poza jego terenem.

BILETY I OPŁATY

 

Duplikaty biletów okresowych można otrzymać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów okresowych w dniach i godzinach jego otwarcia.

 

MPK S.A. w Krakowie informuje, że w zał. Nr 1 Uchwały Nr XXI/231/11 (z późniejszymi zmianami) „określającym ceny biletów i innych opłat za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi” w pkt. VI pn. „Inne opłaty” –został wykreślony zapis Lp. 4 mówiący o „potrącaniu 20% ceny biletu z tytułu odstąpienia dokonywanego przy zwrocie należności za niewykorzystanie biletu, według ustaleń w zał. Nr 3 ww. uchwały”.

Równocześnie w zał. Nr 3 Uchwały Nr XXI/231/11 9 (z późniejszymi zmianami) zawierającym przepisy taryfowe w § 7 ust. 2 zostało wykreślone zdanie: „Od wyliczonej w ten sposób kwoty dokonuje się potrącenia z tytułu odstąpienia, ustalonego jako 20% ceny biletu, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały, pkt. VI Lp. 4. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor jednostki o której mowa w ust. 2 uchwały, może podjąć decyzję o okresowym niedokonywaniu potrąceń z tytułu odstąpienia”.

 

 

 

 

ZWROT BILETU OKRESOWEGO

 

 

Informujemy, że zwrotu Biletu Okresowego można dokonać we wszystkich PSB wymienionych wyżej w godzinach otwarcia Punktu.

W przypadku biletu miesięcznego, zwrot powinien nastąpić minimum 16 dni przed upływem końca ważności biletu.

             Klientów korzystających z upustu podczas zakupu biletu będącego wielokrotnością biletu miesięcznego i przysługującej zniżki minus 1% za każdy miesiąc wykupiony w przód informujemy, że wcześniejszy zwrot biletu wiąże się z utratą tej zniżki i ewentualny zwrot wartości biletu za niewykorzystany okres jest liczony z uwzględnieniem brakującej kwoty do pełnej ceny takiego biletu.

 

 

BILETY –ODLICZENIA

 

 

Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych, osoby fizyczne uprawnione do odliczeń, mogą w zeznaniu rocznym uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, koszty dojazdu do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub komunikacji miejskiej, w wysokości faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennym biletem okresowym.

W związku z powyższym, prosimy o zachowanie dowodów zakupu doładowania biletu okresowego, które są wystarczające zamiast dotychczasowo wystawianych faktur.

Ponadto właściciel biletu może samodzielnie za pośrednictwem STRONY, wybierając odpowiednią datę, uzyskać i wydrukować historię transakcji w danym roku. To samo można otrzymać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów i w razie konieczności wykazać poniesione w ciągu roku koszty.

W uzasadnionych przypadkach nadal będą wystawiane faktury VAT, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakupu biletu.

Uwaga! Faktury nie są wystawiane w przypadku zakupu biletów u prowadzącego pojazd.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 26,00KB

Rozmiar: 876,00KB

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS