Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

06.09.2016 Sprzedaż odpadów o kodzie: 16 02 15*, 16 02 14, 16 02 16 z obiektów MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: FR-236-16-2/16

 

Kraków, dnia 26.08.2016 r.

FR-236-16-2/16

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów o kodach: 16 02 15*, 16 02 14, 16 02 16.

Lp

Odpad

Cena netto

[zł/kg]

Dot. poz. 1 i 2

[zł/szt.]

Dot. poz. 3

1

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z użytych urządzeń

 

2

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

 

 

3

16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w

16 02 15

 

Kryterium  wyboru ofert:

Wybór odbiorcy odpadów zostanie dokonany na podstawie obliczenia najkorzystniejszej całkowitej ceny dla wszystkich odpadów wg. wzoru:

CENA = 45%*(cena poz. 1) + 45%*(cena poz. 2) + 10%*(cena poz. 3)

Okres obowiązywania umowy – 36 miesięcy

Do oferty należy dołączyć zaakceptowaną i zaparafowaną umowę, stanowiącą załącznik do ogłoszenia).

 

Wymagania:

1.    Nabywca musi posiadać aktualne zezwolenie w zakresie zbierania  i transportu odpadów o kodach: 16 02 15*, 16 02 14, 16 02 16

2.    Załadunek oraz wywóz odpadów z obiektów MPK S.A. w Krakowie realizowany będzie na koszt i staraniem Nabywcy.

3.    Nabywca w ramach realizacji umowy udostępni i ustawi w terminach oraz miejscach wskazanych przez posiadacza odpadów specjalistyczne plastikowe pojemniki

(o pojemności do 400l) na w/w odpady w ilości co najmniej 2 szt. na poniższe lokalizację:

a)    Magazyn Centralny przy ul. Jana Brożka 3 w Krakowie

b)    Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul. Walerego Sławka 10

c)    Stacja Obsługi Autobusów Płaszów, ul. Biskupińska 2

d)    Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce, ul. Makuszyńskiego 34

e)    Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta ul. Ujastek 12   

4.    Nabywca odpadów zapłaci posiadaczowi odpadów należność za sprzedaż zgromadzonych odpadów, która będzie ustalana przy każdym wywozie odpadów na podstawie ich rzeczywistej wagi (poz. nr 1 i 2) oraz rzeczywistej ilości zabranych odpadów w szt. (poz. nr 3) .

 

Termin składania ofert: 19.09.2016r. do godz. 11.30. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

Oferty powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 19.09.2016r. do godz. 12.00.

            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie
MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne).

            O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.

Osoba do kontaktu: Mateusz Kraszewski Tel. 122541165, 882198132

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS