Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

10.10.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów o kodach: 16 02 15*, 16 02 14, 16 02 16, 16 02 11*

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: FR-236-16-3/16

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów o kodach: 16 02 15*, 16 02 14, 16 02 16, 16 02 11*

Lp

Odpad

Cena netto

[zł/kg]

Dot. poz. 1,2,3

[zł/szt.]

Dot. poz. 4

1

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z użytych urządzeń (ODPADY MONITORÓW  KINESKOPOWYCH) 

 

2

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (zużyte: akcesoria komputerowe, aparaty cyfrowe i akcesoria, zużyty sprzęt AGD, telefony komórkowe, komputery przenośne, odpady elektroniki, tablice informacyjne)  

 

 

3

16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (zużyte lodówki, zamrażarki, inne urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne)

 

3

16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w

16 02 15 (zużyte wkłady druk i ksero)

 

Kryterium  wyboru ofert:

Wybór odbiorcy odpadów zostanie dokonany na podstawie obliczenia najkorzystniejszej całkowitej ceny dla wszystkich odpadów wg. wzoru:

CENA = 5%*(cena poz. 1) + 45%*(cena poz. 2) + 45%*(cena poz. 3) + 5%*(cena poz. 4)

Okres obowiązywania umowy – 36 miesięcy

Do oferty należy dołączyć zaakceptowaną i zaparafowaną umowę, stanowiącą załącznik do ogłoszenia).

 

Wymagania:

1.    Nabywca musi posiadać aktualne zezwolenie w zakresie zbierania  i transportu odpadów o kodach: 16 02 15*, 16 02 14, 16 02 11*, 16 02 16

2.    Załadunek oraz wywóz odpadów z obiektów MPK S.A. w Krakowie realizowany będzie na koszt i staraniem Nabywcy.

3.    Nabywca w ramach realizacji umowy udostępni i ustawi w terminach oraz miejscach wskazanych przez posiadacza odpadów specjalistyczne plastikowe pojemniki

(o pojemności do 400l) na w/w odpady w ilości co najmniej 2 szt. na poniższą lokalizację:

a)    Magazyn Centralny przy ul. Jana Brożka 3 w Krakowie

4.    Nabywca odpadów zapłaci posiadaczowi odpadów należność za sprzedaż zgromadzonych odpadów, która będzie ustalana przy każdym wywozie odpadów na podstawie ich rzeczywistej wagi (poz. nr 1, 2 i 3) oraz rzeczywistej ilości zabranych odpadów w szt. (poz. nr 3) .

 

Termin składania ofert: 25.10.2016r. do godz. 11.30. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie,
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

Oferty powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą
i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 25.10.2016r. do godz. 12.00.

            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie
MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne).

            O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.

Osoba do kontaktu: Mateusz Kraszewski Tel. 122541165, 882198132

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS