Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

23.03.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: FR 236-15-2/17

Zapytanie ofertowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:

• 16 01 17 – metale żelazne

• 12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów

Okres obowiązywania umowy – 2 lata.

Zakres przewidywanych czynności i obowiązków odbierającego odpady w czasie trwania umowy:

1. Odbiorca w/w odpadów przez cały okres obowiązywania umowy musi posiadać aktualną decyzję na transport i zbieranie odpadów o kodach: 16 01 17 i 12 01 01.

2. Odbiorca zobowiązany jest do podstawienia kontenerów na w/w odpady na poszczególne lokalizacje MPK S.A. w Krakowie w następującej ilości:

• Magazyn Centralny nr 4 przy ul. Jana Brożka 3: kontener o pojemności 25-35m3 na odpad o kodzie 12 01 01, kontener o pojemności 10-15m3 na odpad o kodzie 16 01 17

• Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka przy ul. Walerego Sławka 10: kontener o pojemności 10-15m3 na odpad o kodzie 16 01 17

• Stacja Obsługi Autobusów Płaszów przy ul. Biskupińskiej 2: kontener o pojemności 25-35m3 na odpad o kodzie 16 01 17

• Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta przy ul. Ujastek 12: kontener o pojemności 10-15m3 na odpad o kodzie 12 01 01

Wyżej wymienione kontenery znajdują się przez cały okres obowiązywania umowy na poszczególnych lokalizacjach i są sukcesywnie napełniane odpadami. Odbiór zapełnionych i podstawienie pustych kontenerów odbywa się na podstawie zgłoszenia od Zamawiającego. Maksymalny czas na odbiór i podstawienie nowego kontenera wynosi 48h. Podstawiane kontenery muszą być w dobrym stanie technicznym i estetycznym tj. bez dziur w poszyciu, widocznej rdzy na zewnętrznym poszyciu.

Sprzedaż odpadów i ich odbiór przez odbiorcę odpadów dotyczy również odpadów gromadzonych w kontenerach znajdujących się w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta i Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce, które są własnością posiadacza odpadów.

3. W trakcie prowadzonych przez MPK S.A. w Krakowie nowych inwestycji budowlanych, rozbiórek lub remontów odbiorca odpadów na dodatkowe zgłoszenie od Zamawiającego zobowiązany jest do podstawienia dodatkowych kontenerów na odpad o kodzie 16 01 17. Wymagane zabezpieczenie na ten cel: min. 5 kontenerów. Czas na podstawienie kontenerów wynosi maksymalnie 24h.

4. Wszystkie koszty związane z transportem i załadunkiem kontenera ponosi odbiorca odpadów.

5. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

6. Cena za odbierany złom będzie ustalana w oparciu o ceny dostępne w cenniku znajdującym się na stronie www.zlom.info.pl z dnia zgłoszenia odbioru, zaproponowanego wskaźnika procentowego dla poszczególnych odpadów i rzeczywistej wagi wywożonych odpadów.

Waga nabytych odpadów zostanie ustalona poprzez ich zważenie w dniu odbioru przez nabywcę, w Krakowie ul. Nowohucka 1 (teren MPO Sp. z o.o.) w obecności przedstawiciela MPK S.A. Nie dopuszcza się innych miejsc lub terminów dokonywania ważenia. Waga odpadu jest różnicą między wagą pojazdu z załadowanym odpadem, a wagą pojazdu przed załadunkiem. Ewentualne koszty ważenia ponosi nabywca

Oferty należy składać w następujące postaci: (tabela w załączniku do zapytania)

Poz.    Kod odpadu           Rodzaj odpadu                   Klasa odpadu                     Oferowany wskaźnik 

                                                                                             wg. www.zlom.info.pl       cenowy [%]*

1.       16 01 17                  Złom stalowy                                           N10

2.       16 01 17                  Złom stalowy gruby (m.in. szyny)         N7

3.       12 01 01                  Wióra stalowe z magazynu nr 4           wióra stalowe ciągłe

4.       12 01 01                  Wióra stalowe z Nowa Huta                 wióra stalowe łamane

*Oferowany wskaźnik procentowy musi być wyrażony jako dodatnia liczba całkowita. W przypadku złożenia innego wskaźnika procentowego jego wartość zostanie zaokrąglona w górę. Wartość ta posłuży do obliczenia najkorzystniejszej ceny oraz zostanie ujęta przy podpisywaniu umowy w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty.

Kryterium wyboru oferty:

Maksymalna cena ustalona na podstawie cennika znajdującego się na stronie www.zlom.info.pl z dnia otwarcia ofert oraz zaproponowanego wskaźnika procentowego wg. następującego wzoru:

Cena = 65% * (cena złomu niewsadowego N10 powiększona o procent z poz. nr 1) + 25% * (cena złomu niewsadowego N7 powiększona o procent z poz. nr 2) + 7% * (cena wiór stalowych powiększona o procent z poz. nr 3) + 3% * (cena wiór stalowych powiększona o procent z poz. nr 4) •

Termin składania ofert: 05.04.2017r. do godz. 11.30.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;

• Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

• Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 05.04.2017r. przed godz. 12.00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2017 r. godz. 12.00 w siedzibie MPK S.A. przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS