Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

08.08.2017 Licytacja 3 szt. samochodów osobowych Fiat Punto rocznik 2013

Data zakończenia:28.08.2017 11:08:00
Status: zakończony
Znak sprawy: PN-153/17

 

 

 

L.dz. PN-153/2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza

Licytację

dotyczącą sprzedaży samochodów osobowych:

 

      I.        Fiat Punto nr rej. KR343VU rok produkcji 2013,

Cena wywoławcza: 15000 zł brutto

Wadium: 1500 zł brutto

Postąpienie 200 zł brutto

 

    II.        Fiat Punto nr rej. KR344VU rok produkcji 2013,

Cena wywoławcza: 15000 zł brutto

Wadium: 1500 zł brutto

Postąpienie 200 zł brutto

 

   III.        Fiat Punto nr rej. KR345VU rok produkcji 2013,

Cena wywoławcza: 15000 zł brutto

Wadium: 1500 zł brutto

Postąpienie 200 zł brutto

 

 

Opis 3 szt. samochodów osobowych Fiat Punto rok 2013               

 

- nr rej. KR343VU VIN: ZFA19900000954592, przebieg 165 000 km

- nr rej. KR344VU VIN: ZFA19900000973348, przebieg 138 000 km

- nr rej. KR345VU VIN: ZFA19900000973103, przebieg 165 000 km

 

- typ 199BXB1A

- Kolor biały

- 5 drzwi

- Pojemność silnika 1368 cm

- Moc silnika 57kW/77 KM

- 5 osobowy

- Centralny zamek

- Autoalarm

- Komputer pokładowy

- Klimatyzacja

- Elektr. szyby

- Elektr. lusterka

- Immobiliser

- ABS/ESP

- Fabryczne radio, CD, MP3

- Bluetooth

- 2 poduszki powietrzne

- Kierownica wielofunkcyjna

- Serwisowany w ASO

- Pierwszy właściciel

 

 

 

 

1.     Licytacja odbędzie się w dniu 28.08.2017 r.  o godz.11.00 w budynku administracyjnym MPK S.A. przy ul. J. Brożka 3 w Krakowie, parter Sala nr CK3

2.     Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest  wpłacenie wadium oddzielnie na każdy z licytowanych samochodów w kwocie 1500 zł brutto na konto  MPK S.A. w BZ-WBK S.A.  Oddział w Krakowie nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742 lub w Kasie Głównej MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 (kasa czynna jest: w poniedziałki i piątki – w dni robocze – w godz. od 9.00 do 13.00, wtorek,środa, czwartek-kasa nieczynna) w terminie do dnia 28.08.2017 do godz. 10.00 oraz złożenie w tym terminie w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. J. Brożka 3 następujących dokumentów:

1)    zgłoszenia do licytacji,

2)    zobowiązania do zawarcia umowy (zawartego w druku Zgłoszenia do udziału w licytacji pkt. 2)

3)    Jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej
z CEIDG lub KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
Odpis dokumentu potwierdzającego stan aktualności, nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed datą licytacji,

4)    dowodu wpłaty wadium w kasie Głównej MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 lub dowodu potwierdzającego przelanie kwoty na konto bankowe.

3.     Jeśli oferentem jest osoba prawna, jej reprezentant zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej kopii odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwa do uczestnictwa
w licytacji (jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru)

4.     Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz
z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające odpowiednio, że:

1)    w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odpis z właściwego rejestru,

2)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

3)    nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5.     Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.     Samochody można oglądać w dniach od 23.08. do 25.08.2017 r. w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul. Walerego Sławka 10 – Dział Obsługi Technicznej, w godz. 7-13, oraz w dniu licytacji przy ul. J. Brożka 3 w Krakowie w godz. 8 - 10.

7.     MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej licytacji lub wprowadzenia zmian w warunkach licytacji, w razie wystąpienia uzasadnionych powodów.

8.     Warunki licytacji określone zostały w Regulaminie Licytacji, który  można pobrać Biurze Obsługi Klienta w holu na parterze budynku administracyjnego MPK S.A. w Krakowie,
30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3.

9.     Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12-254-15-80, 12-254-15-82

10.  Informacje dot. licytacji oraz obowiązujących warunków zamieszczone są na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie pod adresem http://mpk.krakow.pl/

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS