ZAMÓWIENIA

18.09.2020 Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych stalowych, nierdzewnych i gatunkowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.136.2020

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania