ZAMÓWIENIA

23.09.2020 Sukcesywne dostawy poręczy do modernizowanych wagonów typu GT8S

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.137.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl