ZAMÓWIENIA

23.09.2020 Sukcesywne dostawy okien przesuwnych i szyb do wagonów GT8S

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.134.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania