ZAMÓWIENIA

12.11.2020 Sukcesywne dostawy płynu chłodniczego zgodnego z normą zakładową DAF 74002 i koncentratu tego płynu chłodniczego

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.156.2020

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl