ZAMÓWIENIA

13.01.2021 Serwisowanie sprzętu komputerowego i sieciowego z wymianą uszkodzonych części i podzespołów

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.173.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl