Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jaka jest największa zaleta multimedialnej wiaty stojącej na przystanku Teatr Bagatela:

Menu dla Pasażera - szczegóły

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Kontrola Biletowa

KONTROLA BILETOWA

 

 

JAK JUŻ SIĘ STAŁO I DOSTAŁEŚ „OPŁATĘ DODATKOWĄ”?

NIE ZWLEKAJ, NIE ODKŁADAJ SPRAWY „NA PÓŹNIEJ”

 

1.    Ureguluj opłatę jak najszybciej – masz na to 14 dni od daty jej wystawienia, potem są naliczane odsetki ustawowe. 

 

Jeśli chcesz możesz zapłacić na miejscu kontroli lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia, masz prawo do  ustalonej przepisami prawa miejscowego bonifikaty od opłaty dodatkowej.

 

2.  Zapłaty możesz dokonać w dni robocze w kasie opłat dodatkowych MPK SA w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 13 parter w godzinach 08:00 – 16:00 lub przelewem na rachunek bankowy  MPK SA w Krakowie:

37 1090 2053 0000 0001 3089 5810                (podając jako tytuł nr wezwania)

 

 

Konto do wpłat walutowych – waluta euro

mBank  05114010810000215590001003

 

Przesyłając należności przelewem należy prawidłowo obliczyć wysokość kwoty opłaty dodatkowej w przypadku wpłaty do 7 dni korzystając z bonifikaty.

Opłata  dodatkowa 240 zł – obniżona o 50 % to kwota 120 zł

Do opłaty dodatkowej za brak biletu należy doliczyć opłatę przewozową (za bilet jednoprzejazdowy)

Opłata dodatkowa 150 zł – (za brak dokumentu do ulgi) obniżona o 30 % to kwota 105 zł

 

Nie uiszczenie bowiem zakreślonej w przepisach prawa miejscowego – uchwale Rady Miasta Krakowa – nr Nr XXI/231/11 z dnia 06-07-2011 w terminie 7-dniowym prawidłowo obliczonej kwoty opłaty, uwzględniając 50 % lub 30% bonifikaty, skutkuje stwierdzeniem, iż nie zaistniały przesłanki do skorzystania z tej bonifikaty. W związku z tym pasażer winien uiścić opłatę w pełnej wysokości (bez zastosowania bonifikat), co skutkować będzie skierowaniem do pasażerów wezwań do zapłaty brakujących kwot opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej (inf. w cennikach w pojazdach Komunikacji Miejskiej)

 

 

3.       

3.    Jesteś właścicielem WAŻNEGO BILETU IMIENNEGO OKRESOWEGO - KKM lub posiadasz DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO PRZEJAZDÓW  ULGOWYCH/ BEZPŁATNYCH, którego nie miałeś przy sobie w czasie kontroli, okaż go w ciągu 7 dni w Dziale Kontroli Biletów i Windykacji MPK SA w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 13 parter pokój nr 14 w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.

 

 

4.       Jeśli nie uregulujesz opłaty lub nie wyjaśnisz sprawy w terminie spodziewaj się przypomnienia lub MONITU DO ZAPŁATY.

 

5.         Jeśli i to Cię nie zmobilizuje, służby windykacyjne podejmują działanie, które:

 

·         mogą zgłosić dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, czego konsekwencją jest np. brak możliwości zaciągnięcia kredytu lub dokonania zakupów na raty.

 

·         mogą skierować sprawę do prywatnej Firmy windykacyjnej

 

·         mogą zgłosić Twoją sprawę do Sądu Cywilnego, co zwiększa należność o koszty postępowania sądowego, a gdy nadal nie decydujesz się na uregulowanie opłaty, ściągają należność w drodze egzekucji komorniczej, co dodatkowo i znacznie podnosi koszty ( o około 300 zł)

 

·         mogą zgłosić sprawę do Sądu Karnego, który orzeka karę grzywny na rzecz Skarbu Państwa (z zamianą na areszt zgodnie z art.121 Kodeksu Wykroczeń).

 

6.       Jeśli nie zgadzasz się z decyzją kontrolera ?

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2013 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 10 czerwca 2013 pkt. 24. r. możesz złożyć pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej na adres:   

 

                           MPK SA w Krakowie 30-347 Kraków ul. Jana Brożka 3

 

         Wzór wniosku:

 

PAMIĘTAJ, że reklamacja powinna spełniać wymogi formalne i zawierać: Twoje imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania, oraz PESEL, Nr wezwania do opłaty dodatkowej i datę sporządzenia, oraz uzasadnienie, szczegółowe dane dotyczące zdarzenia (data, godzina, numer linii, ulica), wykaz załączonych dokumentów i podpis. Zastrzegamy sobie prawo wezwania Cię do okazania oryginałów dokumentów, na które powołujesz się w piśmie.

 

7.    W przypadku pytań do prowadzonej windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych skorzystaj z adresu windykacja@mpk.krakow.pl dostępnego na naszej stronie internetowej i możesz uzyskać informacje pod warunkiem spełnienia formalnych kryteriów korespondencji elektronicznej.

 

Zasady korespondencji elektronicznej

 

W związku z dużą ilością otrzymywanej korespondencji elektronicznej prosimy
o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

·         wszelkie reklamacje, skargi i wnioski przekazane drogą elektroniczną,
nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zameldowania lub zamieszkania wnoszącego, traktowane będą jako sygnał, ale mogą pozostać bez odpowiedzi (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i  wniosków, Dz. U.
z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ze zm.);

 

·         odpowiedzi na podpisane w myśl ww. Rozporządzenia skargi i wnioski mogą być udzielane w formie pisemnej (Podstawa prawna: art. 14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071);

 

·         pytania dotyczące informacji, które są dostępne na stronie internetowej MPK SA w Krakowie, lub Organizatora Komunikacji Miejskiej http://kmkrakow.pl/ np. rozkładu jazdy, połączeń komunikacyjnych, biletów itp. mogą pozostać bez odpowiedzi;

 

·         wiadomości zawierające treści obraźliwe pozostaną bez odpowiedzi;

 

Pytania związane z taryfą przejazdową, regulaminem przewozów pasażerów, ulgami itp. prosimy kierować do Organizatora Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

www.zikit.krakow.pl ; sekretariat@zikit.krakow.pl

 

 

 

Wzór legitymacji kontrolera biletów w komunikacji miejskiej

 

  

UWAGA: identyfikatory posiadają kolorystykę niebieską, żółtą i różową

 

Kontrolerzy biletowi posiadają upoważnienie do kontroli biletowej we wszystkich pojazdach (w tym firmy Egged Mobilis Sp. z.o.o.)  w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie na obszarze miasta Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Co może kontroler zgodnie z przepisami prawa:

 

z ustawy prawo przewozowe (w treści od 1 marca 2011 r.)

 


Art. 33a.

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:

 


1) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,

 


2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.

 


Art. 87a. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

 


Art. 87c. Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS