Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

01.03.2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o kodzie 16 01 17, 12 01 01.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-03-01/1

Kraków, 22.02.2011

TŚ-281-03-01/11(RP)

Zapytanie ofertowe
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:
1.       Metale żelazne o kodzie 16 01 17 (orientacyjna ilość około 215 Mg/rok.
2.       Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów o kodzie 12 01 01 (orientacyjna ilość około 90 Mg/rok.
Przed złożeniem oferty odpady należy oglądnąć na terenie Magazynu Centralnego w Krakowie przy ul. Brożka 3, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Artura Latochy w dniu 11.03.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-12-75).
 
Podana ilość jest stanem za rok 2010 i może ulec zmianie.
 
Zakres przewidzianych czynności:
1.       Odbiorca podstawia własne kontenery na ww. odpady. Ilość kontenerów 5 szt. (4 szt. na złom i 1 szt. na wióry) Kontenery stoją przez cały czas u Sprzedającego odpady, gdzie są systematycznie napełniane. Ilość kontenerów może ulec zwianie w zależności od potrzeb Sprzedającego.
2.       Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;
3.       Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.
4.       W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej dla potwierdzenia wyniku.
5.       Transport i załadunek kontenerów w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy;
6.       Oczekiwany termin odbioru odpadów: umowa na 2 lata
7.       Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć kwity wagowe dla poszczególnych odbieranych odpadów.
8.       Cena za odbierany złom według ceny na portalu www.zlom.info.pl z dnia odbioru. Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;
9.       Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru odpadów ponosi Odbiorca;
 
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za wynajem kontenerów. Nie dopuszcza się rozpatrzenia oferty cząstkowej.
Oferty prosimy składać do dnia 16.03.2011 r. do godz. 8.00 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem oferta na zakup złomu wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2011 r. godz. 09.00 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Św. Wawrzyńca 13 (pok. 215). O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.
 
Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS