Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie było najważniejsze wydarzenie komunikacyjne 2017 roku?

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

01.03.2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o kodzie 16 01 17, 12 01 01.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-03-01/1

Kraków, 22.02.2011

TŚ-281-03-01/11(RP)

Zapytanie ofertowe
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:
1.       Metale żelazne o kodzie 16 01 17 (orientacyjna ilość około 215 Mg/rok.
2.       Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów o kodzie 12 01 01 (orientacyjna ilość około 90 Mg/rok.
Przed złożeniem oferty odpady należy oglądnąć na terenie Magazynu Centralnego w Krakowie przy ul. Brożka 3, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Artura Latochy w dniu 11.03.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-12-75).
 
Podana ilość jest stanem za rok 2010 i może ulec zmianie.
 
Zakres przewidzianych czynności:
1.       Odbiorca podstawia własne kontenery na ww. odpady. Ilość kontenerów 5 szt. (4 szt. na złom i 1 szt. na wióry) Kontenery stoją przez cały czas u Sprzedającego odpady, gdzie są systematycznie napełniane. Ilość kontenerów może ulec zwianie w zależności od potrzeb Sprzedającego.
2.       Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;
3.       Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.
4.       W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej dla potwierdzenia wyniku.
5.       Transport i załadunek kontenerów w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy;
6.       Oczekiwany termin odbioru odpadów: umowa na 2 lata
7.       Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć kwity wagowe dla poszczególnych odbieranych odpadów.
8.       Cena za odbierany złom według ceny na portalu www.zlom.info.pl z dnia odbioru. Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;
9.       Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru odpadów ponosi Odbiorca;
 
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za wynajem kontenerów. Nie dopuszcza się rozpatrzenia oferty cząstkowej.
Oferty prosimy składać do dnia 16.03.2011 r. do godz. 8.00 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem oferta na zakup złomu wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2011 r. godz. 09.00 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Św. Wawrzyńca 13 (pok. 215). O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.
 
Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS