Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie było najważniejsze wydarzenie komunikacyjne 2017 roku?

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

11.05.2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o kodzie 16 01 17.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-11-01/1

Kraków, 06.05.2011

TŚ-281-11-01/11(RP)

Zapytanie ofertowe
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:
 
1.       16 01 17 – Metale żelazne:
- złom gruby (obręcze, koła, przekładnie, itp.) w ilości                            około 33962 kg;
- złom żeliwa (bębny i tracze hamulcowe) w ilości                                 około 6659 kg;
- złom narzędzi w ilości                                                                        około    74 kg.
 
Przed złożeniem oferty odpady należy oglądnąć na terenie Magazynu Centralnego w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Artura Latochy w dniu 12.05.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-12-75).
 
Podana ilość jest stanem na dzień 06.05.2011 i może ulec zmianie.
 
Zakres przewidzianych czynności:
1.       Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;
2.       Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.
3.       W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej dla potwierdzenia wyniku.
4.       Transport i załadunek w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy;
5.       Oczekiwany termin odbioru odpadów: od 23.05.2011(do 7 dni);
6.       Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;
7.       Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru odpadów ponosi Odbiorca;
 
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za kg. Dopuszcza się rozpatrzenie oferty cząstkowej.
Oferty prosimy składać do dnia 16.05.2011 r. do godz. 8.00 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem oferta na zakup złomu wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.201 r. godz. 13.00 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Św. Wawrzyńca 13 (pok. 215). O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.
 
Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS