Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

26.05.2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o kodzie 16 01 06.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-13-01/1

Kraków, 20.05.2011

TŚ-281-13-01/11(RP)

Zapytanie ofertowe
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:
 
1.       16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów - autobusy typu: Neoplan N4020 (nr BN 125, 126, 127) - 3 szt. Autobusy można holować na wózku.
 
Przed złożeniem oferty odpady należy oglądnąć na terenie Stacji Obsługi Tramwajowej Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ujastek 12 w dniu 02.06.2011r. między godz. 900 – 1300, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Tomasza Moździerza (tel. kontaktowy 012/254-17-12).
 
Podana ilość jest stanem na dzień 20.05.2011 i może ulec zmianie.
 
Zakres przewidzianych czynności:
1.       Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;
2.       Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.
3.       W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej dla potwierdzenia wyniku.
4.       Transport i załadunek w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy.
5.       Zaświadczenie o demontażu pojazdu zostanie wystawione w dniu przekazania pojazdu na terenie Stacji Obsługi Autobusów przez Odbiorcę.
6.       Oczekiwany termin odbioru odpadów: od 13.06.2011(do 7 dni);
7.       Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć kwity wagowe dla poszczególnych odbieranych odpadów.
8.       Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;
9.       Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru odpadów ponosi Odbiorca;
 
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za sztukę. Dopuszcza się rozpatrzenie oferty cząstkowej.
Oferty prosimy składać do dnia 08.06.2011 r. do godz. 8.30 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem oferta na zakup złomu wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana. Ofertę można również dostarczyć osobiście na otwarcie.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2011 r. godz. 13.30 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Św. Wawrzyńca 13 (pok. 215). O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.
 
Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS