Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie było najważniejsze wydarzenie komunikacyjne 2017 roku?

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

15.06.2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o kodach 16 02 13*, 16 02 15* i 16 02 14.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-16-01/1

Kraków, 10.06.2011

TŚ-281-16-01/11(RP)
Zapytanie ofertowe
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:
 
1.       Zużyte nośniki światła – świetlówki, żarówki itp. („Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12o kodzie 16 02 13*") w ilości około 1173 szt.
2.       Zużyte monitory i komputery przenośne („Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń o kodach 16 02 15*”) w ilości około 64 kg (16 szt)
3.       Zużyty sprzęt komputerowy – klawiatury, myszki, elementy drukarek itp. („Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 o kodach 16 02 14") w ilości około 350 kg.
 
Wymienione odpady należy odebrać z pięciu wymienionych poniżej miejsc magazynowania. Przed złożeniem oferty odpady należy oglądnąć na terenie:
- Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka w Krakowie przy ul. W. Sławka 10, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Lucyny Suski w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-15-46).
- Stacji Obsługi Autobusów Płaszów w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 2, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Doroty Raczkowskiej w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-185-18).
- Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 34, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Grzegorza Wendla w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-17-59).
- Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ujastek 12, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Krzysztofa Maciejowskiego w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-16-50)
- Magazynu Centralnego w Krakowie przy ul. Brożka 3, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Artura Latochy
w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-12-75).
 
Podana ilość jest stanem na dzień 10.06.2011 i może ulec zmianie.
 
Zakres przewidzianych czynności:
1.       Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;
2.       Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.
3.       W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej dla potwierdzenia wyniku.
4.       Transport i załadunek w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy.
5.       Oczekiwany termin odbioru odpadów: od 28.06.2011(do 7 dni);
6.       Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć kwity wagowe dla poszczególnych odbieranych odpadów.
7.       Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;
8.       Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru odpadów ponosi Odbiorca;
 
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za sztukę/kg. Dopuszcza się rozpatrzenie oferty cząstkowej.
Oferty prosimy składać do dnia 21.06.2011 r. do godz. 8.30 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem oferta na zakup złomu wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana. Ofertę można również dostarczyć osobiście na otwarcie.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2011 r. godz. 13.30 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Św. Wawrzyńca 13 (pok. 215). O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.
 
 
 
Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS