Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

25.07.2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów 16 01 18, 12 01 03 i 16 01 17.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-20-01/1

Kraków, 21.07.2011

TŚ-281-20-01/11(RP)

Zapytanie ofertowe

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:

 

1.      16 01 18 – Metale nieżelazne:

 

- złom miedzi w ilości                            około 1015 kg;

- złom aluminium w ilości                      około 1173 kg;

- złom kabli miedzianych w ilości           około 272 kg;

- złom chłodnic w ilości                         około 180 kg

- złom mosiądzu w ilości                       około 41 kg;

- złom ZnAl w ilości                             około 38 kg;

- złom brązu w ilości                             około 10 kg;

- złom ram okiennych w ilości               około 5223 kg;

- złom części elektrycznych w ilości       około 6000 kg.

 

2. 12 01 03 – Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych:

 

- wióry miedzi w ilości                          około 42 kg;

- wióry mosiądzu w ilości                      około 30 kg;

- wióry brązu w ilości                           około 30 kg.

 

3. 16 01 17 – Metale żelazne:

 

- złom gruby w ilości                             około 15072 kg;

- złom żeliwa w ilości                            około 3019 kg.

 

Przed złożeniem oferty pojazdy należy oglądnąć w miejscu ich odbioru, tzn. na terenie:

- Magazynu Centralnego nr 4 w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Artura Latochy w dniu 27.07.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-12-75);

 

Podana ilość jest stanem na dzień 21.07.2011 i może ulec zmianie.

 

Zakres przewidzianych czynności:

1.       Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;

2.       Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.

3.       W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej dla potwierdzenia wyniku.

4.       Transport i załadunek w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy;

5.       Oczekiwany termin odbioru odpadów: od 03.08.2011(do 7 dni);

6.       Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;

7.       Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru ponosi Odbiorca;

 

Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za sztukę. Dopuszcza się rozpatrzenie oferty cząstkowej.

Oferty prosimy składać do dnia 01.08.2011 r. do godz. 8.00 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem oferta na zakup złomu wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana. Ofertę można również dostarczyć osobiście na otwarcie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2011 r. godz. 13.00 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Św. Wawrzyńca 13 (pok. 215). O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

 

Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS