Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

14.10.2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o Kodzie 16 02 13*, 16 02 15* i 16 02 14.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-26-01/1

Kraków, 10.10.2011

TŚ-281-26-01/11(RP)

Zapytanie ofertowe

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:

 

1.       Zużyte nośniki światła – świetlówki, żarówki itp. („Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 o kodzie 16 02 13*”) w ilości około 1200 szt.

2.       Zużyte monitory i komputery przenośne („Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń o kodach 16 02 15*”) w ilości około 250 kg (56 szt.)

3.       Zużyty sprzęt komputerowy – klawiatury, myszki, elementy drukarek itp. („Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 o kodach 16 02 14”) w ilości około 850 kg.

 

Wymienione odpady należy odebrać z pięciu wymienionych poniżej miejsc magazynowania. Przed złożeniem oferty odpady należy oglądnąć na terenie:

- Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka w Krakowie przy ul. W. Sławka 10, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Lucyny Suski w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-15-46).

- Stacji Obsługi Autobusów Płaszów w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 2, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Doroty Raczkowskiej w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-185-18).

- Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 34, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Grzegorza Wendla w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-17-59).

- Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie przy ul. Ujastek 12, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Krzysztofa Maciejowskiego w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-16-50)

- Magazynu Centralnego w Krakowie przy ul. Brożka 3, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Artura Latochy
w dniu 17.06.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-12-75).

 

Podana ilość jest stanem na dzień 10.10.2011 i może ulec zmianie.

 

Zakres przewidzianych czynności:

1.       Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, że posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;

2.       Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.

3.       W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej dla potwierdzenia wyniku.

4.       Transport i załadunek w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy.

5.       Oczekiwany termin odbioru odpadów: od 28.10.2011(do 7 dni);

6.       Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć kwity wagowe dla poszczególnych odbieranych odpadów.

7.       Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;

8.       Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru odpadów ponosi Odbiorca;

 

Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za sztukę/kg. Dopuszcza się rozpatrzenie oferty cząstkowej.

Oferty prosimy składać do dnia 21.10.2011 r. do godz. 8.30 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem oferta na zakup złomu wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana. Ofertę można również dostarczyć osobiście na otwarcie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2011 r. godz. 13.00 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Św. Wawrzyńca 13 (pok. 215). O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

 

 

 

Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS