Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie było najważniejsze wydarzenie komunikacyjne 2017 roku?

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

24.10.2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o kodzie 16 01 18 i 12 01 03.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-27-01/1

Kraków, 19.10.2011

TŚ-281-27-01/11(RP)

Zapytanie ofertowe

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:

 

Kod 16 01 18 – Metale nieżelazne:

 

- złom miedzi w ilości                                          około        465 kg;

- złom aluminium w ilości                                   około        955 kg;

- złom kabli miedzianych w ilości                      około        900 kg;

- złom chłodnic w ilości                                      około          47 kg

- złom mosiądzu w ilości                                     około          12 kg;

- złom ram okiennych w ilości                            około      2380 kg;

- złom części elektrycznych w ilości                  około      2100 kg.

 

Kod 12 01 03 – Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych:

 

- wióry miedzi w ilości                                         około 33 kg.

 

Przed złożeniem oferty pojazdy należy oglądnąć w miejscu ich odbioru, tzn. na terenie:

- Magazynu Centralnego nr 4 w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Artura Latochy w dniu 25.10.2011r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy 012/254-12-75);

 

Podana ilość jest stanem na dzień 19.10.2011 i może ulec zmianie.

 

Zakres przewidzianych czynności:

1.        Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;

2.        Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.

3.        W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną, z wykorzystaniem poczty elektronicznej dla potwierdzenia wyniku.

4.        Transport i załadunek w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy;

5.        Oczekiwany termin odbioru odpadów: od 28.10.2011(do 7 dni);

6.        Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;

7.        Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru ponosi Odbiorca;

 

Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za sztukę. Dopuszcza się rozpatrzenie oferty cząstkowej.

Oferty prosimy składać do dnia 27.10.2011 r. do godz. 8.00 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem oferta na zakup złomu wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana. Ofertę można również dostarczyć osobiście na otwarcie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2011 r. godz. 13.00 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Św. Wawrzyńca 13 (pok. 215). O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

 

Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS