Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie było najważniejsze wydarzenie komunikacyjne 2017 roku?

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

17.01.2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o kodzie 16 01 06.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-01-01/1

Kraków, 13.01.2012

TŚ-281-01-01/12(RP)

Zapytanie ofertowe

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:

 

1.       16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów - autobusy typu:

- Jelcz M121 nr BJ 625 - 1 szt.

 

Przed złożeniem oferty pojazd należy oglądnąć w miejscu ich odbioru, tzn. na terenie:

- Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce w Krakowie przy ul. Kornela Makuszyńskiego 34, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Jacka Kołodzieja w dniu 19.01.2012r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy
012/254-17-12);

 

Podana ilość jest stanem na dzień 13.01.2012 i może ulec zmianie.

 

Zakres przewidzianych czynności:

1.        Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;

2.        Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.

3.        W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną,.

4.        Transport i załadunek w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy;

5.        Zaświadczenie o demontażu pojazdu zostanie wystawione przez Odbiorcę w dniu przekazania pojazdu na terenie Stacji Obsługi Autobusów.

6.        Oczekiwany termin odbioru odpadów: od 01.02.2012 (do 7 dni);

7.        Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;

8.        Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru ponosi Odbiorca;

 

Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za sztukę. Niedopuszcza się rozpatrzenia oferty cząstkowej.

Oferty prosimy składać do dnia 26.01.2012 r. do godz. 8.00 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem „Oferta na zakup autobusu Jelcz M121 nr BJ 625 - 1 szt”., wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie na Dzienniku Podawczym MPK S.A.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2012 r. godz. 13.00 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). Każdy zainteresowany Oferent może być obecny osobiście przy otwarciu i odczytaniu wszystkich złożonych ofert. O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

 

Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS