Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w komunikacji miejskiej w 2018 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

02.02.2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów o kodzie 16 01 06.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: TŚ-281-03-01/1

Kraków, 30.01.2012

TŚ-281-03-01/12(RP)

Zapytanie ofertowe

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje odbiorcy następujących odpadów:

 

1.       16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów - autobusy typu:

- Jelcz M121 nr BJ: 621; 622; 626 i 627 - 4 szt. (autobusy można holować)

 

Przed złożeniem oferty pojazd należy oglądnąć w miejscu ich odbioru, tzn. na terenie:

- Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce w Krakowie przy ul. Kornela Makuszyńskiego 34, po wcześniejszym zgłoszeniu do p. Jacka Kołodzieja w dniu 07.02.2012r. między godz. 900 – 1300 (tel. kontaktowy
012/254-17-12);

 

Podana ilość jest stanem na dzień 30.01.2012 i może ulec zmianie.

 

Zakres przewidzianych czynności:

1.        Sposób gospodarowania odpadami wg obowiązujących aktów prawnych - do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnych pozwoleń i oświadczenie pisemne, ze posiadane zezwolenie nie utraciło ważności;

2.        Przed otwarciem ofert komisja sprawdza, czy firmy składające oferty mają zaległości finansowe wobec MPK S.A.. W przypadku stwierdzenia, ze firma składająca ofertę ma zaległości płatnicze wobec MPK S.A., komisja ma obowiązek odesłania oferty tej firmy bez jej otwierania.

3.        W przypadku, gdy dwie najwyższe ceny ofertowe różnią się mniej niż o 10%, komisja może przeprowadzić dodatkową licytację telefoniczną,.

4.        Transport i załadunek w zakresie własnym i na koszt Odbiorcy;

5.        Zaświadczenie o demontażu pojazdu zostanie wystawione przez Odbiorcę w dniu przekazania pojazdu na terenie Stacji Obsługi Autobusów.

6.        Oczekiwany termin odbioru odpadów: od 21.02.2012 (do 8 dni);

7.        Termin płatności: przelewem maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury;

8.        Wszelkie szkody wyrządzone na terenie MPK S.A. w Krakowie podczas realizacji odbioru ponosi Odbiorca;

 

Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza zaoferowana cena netto za sztukę. Niedopuszcza się rozpatrzenia oferty cząstkowej.

Oferty prosimy składać do dnia 14.02.2012 r. do godz. 8.00 w siedzibie MPK S.A
w Krakowie ul. Jana Brożka 3 – w zamkniętych kopertach z dokładnym adresem firmy i dopiskiem „Oferta na zakup autobusów Jelcz M121”, wraz ze znakiem sprawy. W przypadku braku opisu oferty, oferta zostanie odesłana. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie na Dzienniku Podawczym MPK S.A.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2012 r. godz. 13.00 w siedzibie MPK S.A.
przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). Każdy zainteresowany Oferent może być obecny osobiście przy otwarciu i odczytaniu wszystkich złożonych ofert. O wynikach postępowania składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą elektroniczną), lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.

 

Sprawę prowadzi Rafał Pietrzak tel. 012/254-11-65.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS