Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

18.05.2015 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje Wykonawcy usług w zakresie udrażniania i czyszczenia ciśnieniowego lub mechanicznego kanalizacji w nieruchomościach MPK S.A..

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR-27-12-01/15

Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z płynną regulacją ciśnienia od 10 do 17 Mpa, zapleczem technicznym (w tym kamerą) i osobowym umożliwiającym mu należyte wykonanie obowiązków będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi nie później niż do 6 (sześciu) godzin (z wyłączeniem pracy w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00) od chwili zgłoszenia  zapotrzebowania.

Szczegółowe wymagania i warunki współpracy zawarte w załączonym projekcie umowy.

 

Kryteria wyboru oferty:

cena jednostkowa za 1 (jedną) godzinę pracy czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z użyciem  pojazdu asenizacyjnego z obsługą  - waga kryterium 70%

cena jednostkowa za 1 (jedną) godzinę pracy czyszczenia mechanicznego kanalizacji (bez użycia pojazdu asenizacyjnego)  - waga kryterium 20%

cena jednostkowa za wykonanie inspekcji video TV (kamerowanie) odcinka kanalizacji wraz z dostarczeniem nagrania na płytce DVD – waga kryterium 10%

 

Cena musi obejmować wszystkie koszty pośrednie oraz bezpośrednie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Przewidujemy zawarcie umowy na okres jednego roku od daty podpisania umowy.

 

Oferty należy składać do dnia 26.05.2015 r. do godz. 11.45 w siedzibie MPK S.A  w Krakowie ul. J. Brożka 3 – wyłącznie w zaklejonych kopertach z dokładnym adresem firmy
i dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług w zakresie udrażniania i czyszczenia ciśnieniowego lub mechanicznego kanalizacji w nieruchomościach MPK S.A. położonych na terenie miasta Krakowa”. Nie przewiduje się możliwości składania ofert cząstkowych, na wybrane obiekty. Złożone oferty cząstkowe nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku opisu na kopercie oferta nie będzie rozpatrywana
i zostanie odesłana do adresata bez jej otwierania. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone bądź przesłane do Biura Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie przy
ul. J. Brożka 3 z zachowaniem terminu jw. (termin doręczenia).

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPK S.A.
w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 (Centrum Konferencyjne).

 

Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania pisemnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania
na każdym z jego etapów bez podania przyczyny, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta.

 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail  najem@mpk.krakow.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS