Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie było najważniejsze wydarzenie komunikacyjne 2017 roku?

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

18.05.2015 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje Wykonawcy usług w zakresie udrażniania i czyszczenia ciśnieniowego lub mechanicznego kanalizacji w nieruchomościach MPK S.A..

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR-27-12-01/15

Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z płynną regulacją ciśnienia od 10 do 17 Mpa, zapleczem technicznym (w tym kamerą) i osobowym umożliwiającym mu należyte wykonanie obowiązków będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi nie później niż do 6 (sześciu) godzin (z wyłączeniem pracy w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00) od chwili zgłoszenia  zapotrzebowania.

Szczegółowe wymagania i warunki współpracy zawarte w załączonym projekcie umowy.

 

Kryteria wyboru oferty:

cena jednostkowa za 1 (jedną) godzinę pracy czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z użyciem  pojazdu asenizacyjnego z obsługą  - waga kryterium 70%

cena jednostkowa za 1 (jedną) godzinę pracy czyszczenia mechanicznego kanalizacji (bez użycia pojazdu asenizacyjnego)  - waga kryterium 20%

cena jednostkowa za wykonanie inspekcji video TV (kamerowanie) odcinka kanalizacji wraz z dostarczeniem nagrania na płytce DVD – waga kryterium 10%

 

Cena musi obejmować wszystkie koszty pośrednie oraz bezpośrednie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Przewidujemy zawarcie umowy na okres jednego roku od daty podpisania umowy.

 

Oferty należy składać do dnia 26.05.2015 r. do godz. 11.45 w siedzibie MPK S.A  w Krakowie ul. J. Brożka 3 – wyłącznie w zaklejonych kopertach z dokładnym adresem firmy
i dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług w zakresie udrażniania i czyszczenia ciśnieniowego lub mechanicznego kanalizacji w nieruchomościach MPK S.A. położonych na terenie miasta Krakowa”. Nie przewiduje się możliwości składania ofert cząstkowych, na wybrane obiekty. Złożone oferty cząstkowe nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku opisu na kopercie oferta nie będzie rozpatrywana
i zostanie odesłana do adresata bez jej otwierania. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone bądź przesłane do Biura Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie przy
ul. J. Brożka 3 z zachowaniem terminu jw. (termin doręczenia).

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPK S.A.
w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 (Centrum Konferencyjne).

 

Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania pisemnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania
na każdym z jego etapów bez podania przyczyny, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta.

 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail  najem@mpk.krakow.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS