Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

22.02.2016 sprzedaży odpadów o kodzie: 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04*, 16 06 05* z obiektów MPK S.A. w Krakowie.

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR281-7-2-/16

Kraków, dnia 16.02.2016 r.

FR 281-7-2/16

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów o kodach: 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04*, 16 06 05*
- baterie i akumulatory ołowiowe o kodzie 16 06 01* wraz z elektrolitem;
- baterie i akumulatory niklowo – kadmowe o kodzie 16 06 02* wraz z zasadą KOH;
- baterie alkaiczne o kodzie 16 06 04 z wyłączeniem 16 06 03;  
- inne baterie i akumulatory o kodzie 16 06 05
 
Lp.
Odpad
Cena netto [zł/kg]
1
16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe
 
2
16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo – kadmowe
 
3
16 06 04* - baterie alkaiczne
 
4
16 06 05* - inne baterie i akumulatory
 
Kryterium wyboru ofert:
Wybór odbiorcy odpadów zostanie dokonany na podstawie obliczenia najkorzystniejszej całkowitej ceny dla wszystkich odpadów wg. wzoru:
CENA = 95%*(cena poz. 1) + 3%*(cena poz. 2) + 1%*(cena poz. 3)+1%*(cena poz. 4)
Okres obowiązywania umowy – 36 miesięcy
 
Przy sprzedaży odpadu z poz. nr 1 – cena będzie ustalana przy każdej dokonywanej sprzedaży na podstawie cennika ze strony www.zlom.info.pl. i ceny zaoferowanej w ofercie.
Cena z oferty będzie zwiększana lub zmniejszana o wskaźnik procentowy wynikający           z różnicy cen zamieszczonych w cenniku na stronie www.zlom.info.pl z dnia otwarcia ofert oraz z dnia zgłoszenia odpadów do odbioru do nabywcy.       
Cena dla poz. 2,3,4 – zaoferowana cena stała przez cały okres obowiązywania umowy
 
Wymagania:
1.    Nabywca musi posiadać aktualne zezwolenie w zakresie zbierania i transportu odpadów o kodach: 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 04*, 16 06 05*
2.    Załadunek oraz wywóz odpadów z obiektów MPK S.A. w Krakowie realizowany będzie na koszt i staraniem Nabywcy.
3.    Nabywca w ramach realizacji umowy udostępni i ustawi w terminach oraz miejscach wskazanych przez posiadacza odpadów specjalistyczne plastikowe pojemniki na w/w odpady w ilości co najmniej 9 szt.
a)    Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka – 2szt.
b)    Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce – 2szt.
c)    Stacja Obsługi Autobusów Płaszów – 2szt.
d)    Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta – 1szt.
e)    Magazyn Centralny nr 4 – 2szt.   
4.    Nabywca odpadów zapłaci posiadaczowi odpadów należność za sprzedaż zgromadzonych odpadów, która będzie ustalana przy każdym wywozie odpadów na podstawie ich rzeczywistej wagi.
 
 
Termin składania ofert: 03.03.2016r. do godz. 11.30. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie,
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.
Oferty powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą
i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 03.03.2016r. do godz. 12.00.
            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie
MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3 (Centrum Konferencyjne). O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym z etapów.
.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS