Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Wszystkie zamówienia do 14000

12.04.2017 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: FR 225-39-2/20

Zapytanie ofertowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje Wykonawcy usług w zakresie udrażniania i czyszczenia ciśnieniowego i mechanicznego kanalizacji oraz wykonywania inspekcji video odcinków kanalizacji w nieruchomościach MPK S.A. położonych na terenie miasta Krakowa.

Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z płynną regulacją ciśnienia od 10 do 17 Mpa, dysponować CCTV, zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym należyte wykonanie obowiązków będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi nie później niż do 6 (sześciu) godzin (z wyłączeniem pracy w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00) od chwili zgłoszenia zapotrzebowania.

Szczegółowe wymagania i warunki współpracy zawarte w załączonym projekcie umowy.

Kryteria wyboru oferty:

▪ cena jednostkowa za 1 (jedną) godzinę pracy czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z użyciem pojazdu asenizacyjnego z obsługą - waga kryterium 80%;

▪ cena jednostkowa za 1 (jedną) godzinę pracy czyszczenia mechanicznego kanalizacji (bez użycia pojazdu asenizacyjnego) - waga kryterium 10%;

▪ cena jednostkowa za wykonanie 1 mb inspekcji video TV (kamerowanie) odcinka kanalizacji obejmuje wykonanie i dostarczenie nagrania na elektronicznym nośniku danych wraz ze wskazaniem odcinków monitorowanych w metrach – waga kryterium 10%;

Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku.

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA

adresat: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tryb zamówienia: zapytanie ofertowe znak sprawy: FR 225-39-2/2017 (345)

temat zamówienia: Udrażnianie i czyszczenie ciśnieniowe i mechaniczne kanalizacji oraz wykonywania inspekcji video odcinków kanalizacji w nieruchomościach MPK S.A. położonych na terenie miasta Krakowa.

nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy): ....................................................................................... adres Wykonawcy: ....................................................................................................................

Oferta. „Nie otwierać przed 25 kwietnia 2017 r. godz. 13:00”

Oferty należy składać do dnia 25.04.2017 r. do godz. 12.30 w siedzibie MPK S.A w Krakowie ul. J. Brożka 3. Nie przewiduje się możliwości składania ofert cząstkowych, na wybrane obiekty. Złożone oferty cząstkowe nie będą rozpatrywane.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 (Centrum Konferencyjne).

Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania pisemnie (pocztą elektroniczną) po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania na każdym z jego etapów bez podania przyczyny, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS