Aktualności

10.01.2023

Bliżej przebudowy ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej


Zadanie, polegające na przebudowie torowiska tramwajowego w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zostało ujęte w tegorocznym budżecie miasta. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych.

Sprawa przebudowy trasy do pętli Salwator ma dłuższą historię. Kilka lat temu miasto wybrało firmę projektową, której nie udało się wykonać projektu z uwagi na problemy finansowe skutkujące bankructwem. Zadanie nie zostało więc ujęte w budżecie, a miasto skupiło się na modernizacji ciągu ulic: Królewska, Podchorążych, Bronowicka.

Do opracowania dokumentacji dla przebudowy ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej wybrana została nowa firma, ale w trakcie prac pojawiły się problemy projektowe dotyczące ulicy Kościuszki, wymagające m.in. uzgodnień z ministerstwem infrastruktury, co wydłużyło cały proces. Ostatecznie problemy te zostały przezwyciężone poprzez podział dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy i remont pętli tramwajowej. Z kolei w 2022 r. radni sejmiku zdecydowali o tym, że ulica Kościuszki przestała być drogą wojewódzką, co spowodowało konieczność połączenia przebudowy ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki w jedno zadanie, a tym samym uzyskanie jednego pozwolenia. Obecnie projektant jest w trakcie nanoszenia zmian w projekcie.

Sprawa przebudowy torów tramwajowych w tym rejonie miasta zmierza więc do szczęśliwego finału. Inwestycja została wpisana do budżetu na rok 2023 jako jedno z przedsięwzięć wchodzących w skład większego zadania pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na które zaplanowano w tym roku łączną kwotę ponad 76 mln zł. Miasto czeka teraz na odbiór dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami. Jeszcze w tym roku chce uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć prace budowlane.

Fot. Jan Graczyński