Aktualności

01.12.2023

188 pracowników MPK w Krakowie z najdłuższym stażem zostało wyróżnionych


W czwartek 30 listopada 2023 roku odbyło się coroczne spotkanie z wieloletnimi pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie. Spotkanie z pracownikami, którzy od wielu lat są związani z przedsiębiorstwem jest okazją dla całego zarządu Spółki do wyrażenia uznania i szacunku za wieloletni wysiłek tych osób włożony w codzienną służbę mieszkańcom.

W sumie nagrodzone i wyróżnione zostały 188 osoby z całej firmy:

- 11 wyróżniających się pracowników otrzymało odznaki „Zasłużony dla MPK w Krakowie”, które są przyznawane za szczególne zasługi dla MPK

- 7 pracowników zostało wyróżnionych za 45 lat pracy w MPK

- 28 pracowników zostało wyróżnionych za 40 lat pracy w MPK

- 57 pracowników zostało wyróżnionych za 35 lat pracy w MPK

- 33 pracowników zostało wyróżnionych za 30 lat pracy w MPK

Dodatkowo zarząd MPK SA w Krakowie podziękował 52 pracownikom, które w 2023 roku przeszły na emeryturę.

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za pracę i poświęcenie!