Aktualności

16.06.2014

Unijne pieniądze umożliwią zakup nowych tramwajów

We wtorek, 10 czerwca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zdecydowało o przeniesieniu z listy rezerwowej na listę podstawową projektów indywidualnych POIiŚ, przygotowanego przez MPK SA w Krakowie projektu zakupu 36 nowoczesnych niskopodłogowych wagonów tramwajowych oraz 40 automatów biletowych. To oznacza, że projekt będzie w 59 proc. dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Szacunkowa kwota dofinansowania tego projektu wyniesie ponad 175 mln zł. Orientacyjny koszt całkowity projektu to 363,85 mln zł.

Zakup 36 nowych tramwajów to koszt 291,24 mln zł netto (wartość dofinansowania z UE to 171 mln  831 tys. 600 zł).

Obecnie Centrum Unijnych Projektów Transportowych ocenia wniosek o dofinansowanie, który złożyło MPK SA. Po zakończeniu tej oceny będzie możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie z CUPT. Dopiero wtedy MPK będzie mogło przystąpić do podpisania umowy z producentem tramwajów - firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Termin jej podpisania zależy od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Przypomnijmy, że przetarg na dostawę 36 sztuk nowych tramwajów został rozstrzygnięty pod koniec ubiegłego roku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Oferta tej firmy spełniła wszystkie wymagania określone w specyfikacji i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Tramwaje trafią do Krakowa w przyszłym roku. Termin realizacji zamówienia obejmującego 36 wagonów został wyznaczony na wrzesień 2015 roku. Pojazdy będą niskopodłogowe o długości prawie 43 metrów. Wszystkie będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz automaty biletowe, w których za bilet można będzie zapłacić zarówno monetami jak i kartą zbliżeniową.

Zakup nowych tramwajów umożliwi wycofanie starych wagonów tramwajowych 105Na.

To nie jedyny projekt, który MPK S.A. zamierza zrealizować w najbliższych latach. Kolejne przedsięwzięcie, zaplanowane przez Spółkę na perspektywę finansowania 2014-2020, obejmuje zakup 36 tramwajów o długości ok. 32 metrów oraz 10 autobusów elektrycznych, a także modernizację zajezdni Nowa Huta. Projekt znalazł się wśród projektów komplementarnych do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawionych Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju przez Gminę Miejską Kraków. Ma on możliwość wsparcia finansowego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Realizacja tego projektu pozwoli na wycofanie z ruchu kolejnych wysokopodłogowych tramwajów. Dzięki temu za kilka lat w Krakowie wagony niskopodłogowe będą stanowić ok. 90 proc. floty tramwajowej.