Aktualności

23.01.2016

24.01 darmowa komunikacja miejska dla kierowców

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Darmowa komunikacja zostanie wprowadzona w dniu 24.01.2016 r., w godzinach 00:00-24:00

Przypominamy, że z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Niezależnie od powyższego zwracamy się z prośbą o weryfikowanie, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie, aktualnych stanów stężeń dobowych pyłów PM 10 i ewentualne podjęcie adekwatnych środków zapobiegawczych (https://monitoring.krakow.pios.gov.pl/).

Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków: 
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w niedzielę (24.01.2016) prognoza nie przewiduje przekroczenia poziomu dopuszczalnej dobowej normy stężenia pyłu PM10 (50 mikrogramów/m3). W trakcie dnia wystąpi wiatr umiarkowany. Mogą pojawić się również słabe i umiarkowane opady śniegu (deszczu). Warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określono jako bardzo dobre i dobre (Informacja IMiGW została opracowana na podstawie prognoz pogody i jakości powietrza i może być obarczona błędami tych prognoz).