Aktualności

30.11.2020

MPK SA w Krakowie po raz 20. przedsiębiorstwem Fair Play


W piątek, 27 listopada 2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie po raz 20. otrzymało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwa Fair Play”.

 

 

 

Dodatkowo krakowski przewoźnik jako jedyne przedsiębiorstwo transportowe w Polsce został wyróżniony nagrodą specjalną – za szczególną działalność proekologiczną. Kapituła przyznająca tę nagrodę zwróciła uwagę na konsekwentne zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne oraz ograniczanie emisji poprzez stosowanie przez MPK SA nowoczesnych rozwiązań z zakresu transportu publicznego. Przypomnimy, że w Krakowie już od 2018 roku wszystkie autobusy spełniają co najmniej normę emisji spalin Euro 5. W taborze krakowskiego przewoźnika jest już prawie 30 autobusów elektrycznych. W 2021 roku do Krakowa zostanie dostarczonych 50 przegubowych autobusów elektrycznych, które będą kursować przez Aleje Trzech Wieszczów, a więc w rejonie gdzie normy zanieczyszczenia powietrza są przekraczane najczęściej.

MPK SA w Krakowie otrzymało także nagrodę „Semper Fidelis” dla firmy, która nieprzerwanie od 20 lat zdobywa wyróżnienia w programie Fair Play.

MPK SA otrzymując tytuł Fair Play zostało docenione za etyczne postępowanie na co dzień w relacjach z pracownikami, klientami i kontrahentami, a także za udział w przedsięwzięciach prospołecznych i dużą troskę o środowisko naturalne.

Przypomnijmy, że „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od 22 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firm, nie tylko jego wyniki ekonomiczne ale także sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Warto zaznaczyć, że krakowski przewoźnik w programie uczestniczy od 2001 roku za każdym razem uzyskując tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”.