Aktualności

12.02.2021

Utrzymanie torowisk przy dużych opadach śniegu

 

Zimowe utrzymanie torowisk tramwajowych w Krakowie jest realizowane wspólnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (które odśnieża ulice i znajdujące się w nich torowiska) oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który dba o sprawność zwrotnic. Zazwyczaj opady śniegu nie mają wpływu na prace zwrotnic, jednak jeśli białego puchu jest wyjątkowo dużo lub mamy silny mróz pojawiają się problemy z blokowaniem zwrotnic i występuje konieczność ich ręcznego odblokowania przez ekipy ZDMK lub motorniczych MPK.

W dużym uproszczeniu zwrotnica to dwa metalowe elementy, które przemieszczają się w zagłębieniu w jezdni. Przy dużych opadach do tego zagłębienia trafia dużo śniegu, który jest szybko ubijany przez koła aut. Mogą tam trafić również grudy lodu, o co przy mrozach nie jest trudno i wówczas zwrotnica ulega zablokowaniu.Zwrotnice są ogrzewane, dzięki temu przy standardowych zimach w mieście same się odblokowują.

Jednak przy ponadnormatywnych i ciągłych opadach śniegu, zdarzają się takie sytuacje, że nawet maksymalna liczba jednostek (252 pojazdów) odpowiadająca za zimowe utrzymanie dróg może nie zdążyć kilkukrotnie przejechać danym odcinkiem torowiska i w efekcie dochodzi niekiedy do sytuacji, że śnieg blokuje zwrotnice. Takie zdarzenia występują w całej Polsce i wszędzie przyczyna jest taka sama.

Z każdego przypadku ZDMK wspólnie z MPO wyciąga wnioski i opracowuje modele współpracy, by jak najszybciej przy tego typu zdarzeniach reagować w terenie.