Aktualności

07.10.2021

MPK SA w Krakowie najlepszym pracodawcą 2020 roku


 


 

MPK SA w Krakowie zostało najlepszym pracodawcą 2020 roku w konkursie organizowanym przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Krakowski przewoźnik został doceniony za działanie w czasie pandemii COVID-19, w tym m.in. za troskę o bezpieczeństwo pracowników oraz utrzymanie zatrudnienia pomimo ograniczonej pracy przewozowej. Nagrodę odebrał Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA w Krakowie.

- W 2020 rok naszym najważniejszym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko pasażerom, ale także naszym pracownikom. To z myślą o nich w naszych pojazdach wprowadziliśmy specjalną strefę oddzielającą kabinę prowadzących od przestrzeni pasażerskiej. Dbaliśmy także o to, aby od samego początku wybuchu pandemii nasi pracownicy mieli dostęp do środków ochrony osobistej, czyli maseczek, płynów dezynfekujących i rękawiczek, chociaż na początku pandemii wcale nie było to takie proste. Warto także podkreślić, że pomimo ograniczenia pracy przewozowej w 2020 roku, nigdy nie mieliśmy zamiaru ograniczać zatrudnienia i zwalniać naszych pracowników – powiedział po odbiorze nagrody Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu MPK SA w Krakowie.

Gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Krakowski Pracodawca Roku 2020” odbyła się z udziałem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w czwartek, 7 października, w sali obrad Rady Miasta Krakowa. Plebiscyt powstał z inicjatywy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ma wyróżniać i promować lokalnych pracodawców cechujących się wysokim poziomem kultury organizacyjnej, troską o każdego pracownika, bez względu na płeć, kraj pochodzenia czy niepełnosprawności, zaangażowaniem w tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, przywiązaniem do idei współpracy i partnerstwa. Udział w konkursie to dla krakowskich pracodawców szansa zaprezentowania działań i procedur, które przyczyniają się do budowania przyjaznego środowiska pracy.

Wyróżnieni pracodawcy współpracują z GUP w zakresie zgłaszania ofert pracy i zatrudniania bezrobotnych, uczestniczą też w różnorakich przedsięwzięciach. MPK SA w ciągu ostatnich ośmiu lat zgłosiło aż 1220 wolnych miejsc pracy dla osób z różnym poziomem wykształcenia i doświadczeniem zawodowym (pracownicy techniczni i administracyjni, kierowcy), wielokrotnie brało udział w targach i giełdach pracy. Docenione zostało także za stabilność zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Drugim laureatem konkursu zostało przedsiębiorstwo New Men Group Spółka z o.o. Ta firma to doskonały przykład podmiotu, który wyrównuje szanse społeczne na rynku pracy, tworząc miejsca pracy uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Firma zatrudnia także cudzoziemców, wypełniając bez zarzutu wszystkie niezbędne w tym celu wymogi formalne.

Fakt, że w konkursie wyróżnione zostały firmy reprezentujące zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, świadczy o dojrzałości i odpowiedzialności społecznej krakowskich przedsiębiorców niezależnie od formy ich funkcjonowania.

 

Wsparcie miasta dla biznesu

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie odpowiadał za realizację uruchomionej w 2020 r. tarczy antykryzysowej, w ramach której przedsiębiorcy mogli się ubiegać o mikropożyczkę oraz dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz – w przypadku osób samozatrudnionych – do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

GUP rozpatrzył około 115 tys. wniosków i wypłacił przedsiębiorcom środki na łączną kwotę ponad 612 mln zł, z czego niemal 150 mln zł przeznaczone zostało na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Udzielone wsparcie miało bez wątpienia ogromny wpływ na kondycję krakowskiego rynku pracy. Szczególnie zasłużeni w tych działaniach pracownicy GUP oraz wspierający ich pracownicy UMK otrzymali od prezydenta Jacka Majchrowskiego listy gratulacyjne. Trzem wieloletnim pracownikom GUP prezydent wręczył odznaczenie „Honoris Gratia”.

Przedsiębiorcy, którzy z Krakowem wiążą swoją przyszłość, mogą liczyć na wielozakresowe wsparcie miasta w obszarze rynku pracy – to m.in. narzędzia monitorujące i wspierające rozwój lokalnego rynku pracy, takie jak Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy, czy szybka i prokliencka ścieżka pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, także spoza granic kraju. Do końca sierpnia 2021 r. Grodzki Urząd Pracy obsłużył ponad 23 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.