Ankieta

Poczucie bezpieczeństwa w pojeździe MPK S.A. *
Czystość tramwajów MPK S.A. *
Czystość autobusów MPK S.A. *
Kultura prowadzących tramwaje MPK S.A. *
Kultura prowadzących autobusy MPK S.A. *
Warunki podróżowania w tramwajach MPK S.A. *
Warunki podróżowania w autobusach MPK S.A. *
Punktualność kursowania tramwajów MPK S.A. *
Punktualność kursowania autobusów MPK S.A. *
Informacja (na przystankach, w pojazdach) *
Warunki oczekiwania na przystankach *