Aktualne uchwały Rady Miasta Krakowa

Aktualne uchwały RMK

 

UCHWAŁA Nr XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011r. obowiązuje od 6 sierpnia 2011 r.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXIX/513/12 z dnia 7 marca 2012 r obowiązuje od 16 kwietnia 2012r wprowadza zmiany do Uchwały nr XXI/231/11

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XLIII/570/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r, obowiązuje od 1 czerwca 2012r i wprowadza zmiany do Uchwały nr XXI/231/11 z późniejszymi zmianami.

 

Uchwała Rady Mista Krakowa nr LVII/763/12 z dnia 26 września 2012 r, obowiązuje od 27 października 2012r i wprowadza zmiany do Uchwały nr XXI/231/11 z późniejszymi zmianami. 

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr  LX/848/12 z dnia 7 listopada 2012 r, obowiązuje od 30 listopada 2012 r i wprowadza zmiany do Uchwały Nr XXI/231/11.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr  LXI/877/12 z dnia 21 listopada 2012 r, obowiązuje od 1 stycznia 2013 r i wprowadza zmiany do Uchwały Nr XXI/231/11.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CIX/1646/14 z dnia 11 czerwca 2014 r, w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXII/1724/14 z dnia 9 lipca 2014 r, w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie: cen, opłat, uprawnień i przepisów taryfowych.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXXI/1963/14 z dnia 5 listopada 2014 r, w sprawie ustalenia cen, opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXXI/1964/14 z dnia 5 listopada 2014 r, w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie: cen, opłat, uprawnień i przepisów taryfowych oraz wprowadzenia biletu zintegrowanego.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/578/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w sytuacji znacznego przekroczenia poziomów alarmowych zanieczyszczenia powietrza w Krakowie.

 

Uchwała Rady Miejskiej Krakowa nr XXXIV/579/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla pasażerów Przewozów Regionalnych oraz Kolei Małopolskich.

 

  

Uchwała Rady Miejskiej Krakowa nr XLVIII/891/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat i cen za usługi przewozowe środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, oraz utworzenia biletu okazjonalnego z okazji Światowych Dni Młodzieży.

 

Uchwała Nr L/920/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr XL/707/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr LXXVII/1893/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

Uchwała Nr LXXXII/2012/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

Uchwała Nr LXXXV/2113/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

Uchwała Nr CXI/2897/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie związanych z przebudową ciągu drogowo – torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.

 

Uchwała NR CXIII/2955/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

Uchwała Nr XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)*Obowiązuje od dnia 7 listopada 2018 r.

 

Uchwała Nr XII/187/18 RADY MIASTA KRAKOWA dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH w Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin, z którymi zawarte zostało porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje od 20 listopada 2019.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLI/1061/20 RADY MIASTA KRAKOWA   z dnia 10 czerwca 2020 r.   zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/11    w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. pt. PRZEPISY TARYFOWE dotyczące przewozu osób  w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych. Obowiązuje od 3 lipca 2020 r.

 

 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/1301/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

 UCHWAŁA NR LIV/1515/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.          Ważne z dniem 04.04.2021 r.

 

 

UCHWAŁA NR LIX/1746/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 czerwca 2021 roku
w sprawie ustanowienia uprawnień do ulgowych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
 
 
UCHWAŁA NR LXVI/1908/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/231/11
Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji
miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które
przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

ZARZĄDZENIE NR 516/2022 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 1 marca 2022 roku
w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla obywateli Ukrainy.
 
UCHWAŁA NR LXXIX/2221/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 2 marca 2022 roku
w sprawie honorowania w Komunikacji Miejskiej w Krakowie biletów kolejowych 24-godzinnych.
 
UCHWAŁA NR LXXXIII/2378/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla obywateli Ukrainy.
 
UCHWAŁA Nr XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego