Cenniki biletów jedno i wieloprzejazdowych

Poniższy cennik obowiązuje od 1 lutego 2021 roku

 

 

Granice STREF pokazane są na Mapie transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej pod adresem: 

ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/mapy-i-schematy-kmk