Cenniki biletów okresowych

Poniższy cennik obowiązuje od 1 lutego 2021 roku

 

 

BILET AKTYWIZUJĄCY IMIENNY – do nabycia i korzystania z takiego biletu uprawnione są osoby bezrobotne, po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającego, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna.

UWAGA! Zaświadczenie okazywane w momencie kontroli nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące, natomiast data ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.

BILET SOCJALNY IMIENNY – jest biletem miesięcznym wydawanym dla osób, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej, przy czym zlikwidowane zostało ograniczenie wiekowe. Zaświadczenia, na podstawie którego można nabyć  bilety socjalne, wydawane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej są ważne jeden miesiąc, po czym przed wykupieniem następnego biletu trzeba udać się po nowe zaświadczenie.

 Granice STREF pokazane są na Mapie transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej pod adresem:

ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/mapy-i-schematy-kmk

 

Ceny biletów okresowych imiennych
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące
Strefa I 1 linia 80,00 zł 160,00 zł 240,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
sieć 148,00 zł 296,00 zł 444,00 zł 74,00 zł 148,00 zł 222,00 zł
Strefa II sieć 79,00 zł 158,00 zł 237,00 zł 39,50 zł 79,00 zł 118,50 zł
Strefa III sieć 37,00 zł 74,00 zł 111,00 zł 18,50 zł 37,00 zł 55,50 zł
Strefa I+II sieć 158,00 zł 316,00 zł 474,00 zł 79,00 zł 158,00 zł 237,00 zł
Strefa II+III sieć 96,00 zł 192,00 zł 288,00 zł 48,00 zł 96,00 zł 144,00 zł
Strefa I+II+III sieć 179,00 zł 358,00 zł 537,00 zł 89,50 zł 179,00 zł 268,50 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące
Strefa I 1 linia 54,00 zł 108,00 zł 162,00 zł 27,00 zł 54,00 zł 81,00 zł
sieć 80,00 zł 160,00 zł 240,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
Strefa I+II sieć 103,00 zł 206,00 zł 309,00 zł 51,50 zł 103,00 zł 154,50 zł
Strefa I+II+III sieć 116,00 zł 232,00 zł 348,00 zł 58,00 zł 116,00 zł 174,00 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Półrocznych Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 6 miesięcy 6 miesięcy
Strefa I sieć 420,00 zł 210,00 zł
Strefa I+II sieć 515,00 zł 257,50 zł
Strefa I+II+III sieć 580,00 zł 290,00 zł
Ceny biletów okresowych imiennych Półrocznych 5+1 Mieszkańca
Bilet Normalny Ulgowy
Okres ważności 6 * 1 miesiąc 6 * 1 miesiąc
Strefa I sieć 420,00 zł
(5*80,00 zł + 20,00 zł)
210,00 zł
(5*40,00 zł + 10,00 zł)