Opłaty dodatkowe i inne

Opłaty dodatkowe i inne reguluje Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.)

Opłaty dodatkowe (w przypadku uiszczenia w terminie 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty obniżona jest do 50 % lub do 30 %):

  • Za brak ważnego biletu (dokumentu przewozu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu bezpłatnego) – 240 zł
  • Za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego – 160 zł
  • Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – 160 zł
  • Za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu – 520 zł

Inne opłaty:

  • Za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich umorzenia – 16 zł
  • Za powtórne i kolejne wydanie karty elektronicznej (nośnika biletów okresowych i biletów wolnej jazdy) – 8 zł
  • Nie pobiera się opłat za pierwsze wydanie karty elektronicznej (nośnika biletów okresowych).
Nie pobiera się opłat za przewóz zwierząt i bagażu.