Opłaty dodatkowe i inne

Opłaty dodatkowe i inne reguluje Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.)

Opłata dodatkowe, obowiązują od 1 maja 2019

 

Lp.

POWÓD NAŁOŻENIA OPŁATY DODATKOWEJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY DODATKOWEJ [ZŁ]

podstawowa

obniżona o 50%1

obniżona o 30%2

1.

przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego

240,00

120,00

-

2.

przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego

150,00

-

105,00

3.

naruszenie przepisów

o przewozie rzeczy i zwierząt

150,00

-

105,00

 

4.

spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

 

510,00

 

 -

 

 

 

 

 

 

1Wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w Lp. 1 zostaje obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (u kontrolującego lub w sposób określony na wezwaniu). 

 2Wysokość opłat dodatkowych ustalonych w Lp. 2-3 zostaje obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (u kontrolującego lub w sposób określony na wezwaniu).

 

Inne opłaty

 

Lp.

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA [zł]

1.

manipulacyjna, uiszczana w przypadku zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub anulowania wystawionego wezwania do zapłaty

12,00

2.

za wydanie spersonalizowanej karty elektronicznej  – nośnika biletów okresowych i biletów wolnej jazdy (dla osób uprawnionych na podstawie zał. Nr 2 do uchwały)

nie jest pobierana

3.

za powtórne i każde kolejne wydanie spersonalizowanej karty elektronicznej – nośnika biletów okresowych i biletów wolnej jazdy (dla osób uprawnionych na podstawie zał. Nr 2 do uchwały)

8,00