Inspektor/Specjalista ds. umów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

zatrudni pracownika na stanowisku:  

Inspektor / Specjalista ds. umów

 

Ramowy zakres obowiązków:

 

 • przygotowywanie i uzgadnianie projektów umów i aneksów
 • weryfikacja materiałów złożonych przez właściwą komórkę merytoryczną
 • identyfikacja i analiza ryzyk formalno-prawnych w zawieranych umowach
 • udział w negocjacjach
 • czynności związane z zawieraniem umów/ zawieranie umów w wyniku postępowań przetargowych
 • sporządzanie raportów i zestawień w zakresie umów
 • nadzór nad realizacją umów pod kontem zabezpieczeń, weryfikacje projektów zabezpieczeń
 • sporządzanie i negocjowanie porozumień, ugód
 • koordynacja współpracy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi
 • rejestrowanie umów w systemie informatycznym, archiwizacja umów

 

Wymagania dla kandydatów:

 

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze) 
 • minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (minimum rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku – przy stanowisku specjalista ds. umów)
 • praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 

Oczekujemy ponadto:

 

 • bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętności samodzielnego dokonywania analiz prawnych i prowadzenie kilku projektów jednocześnie
 • wysokiego poziomu umiejętności organizacyjnych
 • umiejętności ustalenia hierarchii ważności rozwiązywanych problemów oraz ustalania wpływu dodatkowych uwarunkowań realizowanych zamówień
 • umiejętności właściwego planowania zadań i oceny niezbędnego nakładu czasu pracy
 • samodzielności, inicjatywy, zorientowania na rezultaty, wysokiej kultury osobistej
 • znajomości baz danych aktów prawnych np. LEX oraz sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji


Oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie
 • pracę w przyjaznym, otwartym zespole
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami
 • szerokie możliwości w zakresie dalszego podnoszenia kwalifikacji
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych, obejmujących m.in.:
  • dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz członków rodziny, dzieci
  •  kartę Multisport
  •  dofinansowanie do szerokiej oferty zajęć sportowych i kulturalnych
 • uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską

 

 

UWAGA!

Oferty zawierające CV prosimy wysyłać na adres:

Dział Personalny MPK S.A., ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

lub

praca@mpk.krakow.pl

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających: list motywacyjny i cv.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział w ww. rekrutacji na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko inspektor/specjalista ds. umów ”.

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy na ofercie umieścić klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko inspektor/specjalista ds. umów oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych".

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul.  Św. Wawrzyńca 13.

Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Żądanie usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat licząc od końca roku, w którym została złożona oferta.