KIEROWCA AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (umowa zlecenie)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje osoby do prowadzenia autobusu komunikacji miejskiej 

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie poniższej usługi:

 

 • Prowadzenie i obsługa codzienna autobusu na trasach komunikacyjnych wskazanych przez Zleceniodawcę wg. otrzymanych rozkładów jazdy lub we wskazanym miejscu.

 

Wymagania dla kandydatów:

 

 • Prawo jazdy kat. D
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • Oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy
 • Zdyscyplinowanie i odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista
 • Opanowanie i odporność na stres
 • Dobra sprawność psychofizyczna

  

Mile widziane:

 • Znajomość topografii miasta Krakowa i systemu komunikacji miejskiej
 • Doświadczenie w zawodzie kierowcy

 

Oferujemy:

 • Współpracę na podstawie umowy zlecenia
 • Wynagrodzenie 45,00 zł brutto za godzinę prowadzenia autobusu

 

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert  zawierających CV na adres Dział Personalny MPK S.A.,

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków lub e-mail: praca@mpk.krakow.pl

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział w ww. rekrutacji na ofercie prosimy umieścić klauzulę:

 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji umowa zlecenie-prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej”.

 

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a, aby oferta brała udział również w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy na ofercie umieścić klauzulę:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji umowa zlecenie-prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych".

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul.  Św. Wawrzyńca 13.

Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Żądanie usunięcia danych może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat licząc od końca roku, w którym została złożona oferta.