Ogłoszenia dot. nieruchomości

26.09.2022

LOKAL 19m2 przy ul. Czerwone Maki 77 w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do wynajęcia (forma wyboru oferenta: licytacja) lokal o powierzchni 19,67 m2 w budynku Terminala Czerwone Maki przy ul. Czerwone Maki 77 w Krakowie.
 
Szczegółowe informacje w sprawie najmu ww. lokalu można uzyskać:  
Dział Zarządzania Ruchem
ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie
tel. 12 254-13-06