Ogłoszenia dot. nieruchomości

22.04.2022

LOKAL 5m2 przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do wynajęcia (forma wyboru oferenta: licytacja) lokal o powierzchni 5m2 w budynku Punktu Kontroli Ruchu przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Krakowie (pętla tramwajowa Salwator, lokal od strony pętli tramwajowej).
 
Szczegółowe informacje w sprawie najmu ww. lokalu można uzyskać:  
Dział Zarządzania Ruchem
ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie
tel. 12 254-13-06