Ogłoszenia dot. nieruchomości

22.04.2022

LOKAL 10m2 przy ul. Balickiej 20 w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do wynajęcia (forma wyboru oferenta: licytacja) lokal o powierzchni 10m2 w budynku Punktu Kontroli Ruchu przy ul. Balickiej 20 w Krakowie (pętla tramwajowa Bronowice Małe, wejście od strony peronu tramwajowego).
 
Szczegółowe informacje w sprawie najmu ww. lokalu można uzyskać:  
Dział Zarządzania Ruchem
ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie
tel. 12 254-13-06