Dane rejestrowe

19.05.2010 12:00:00 Dane rejestrowe

Autor: admin

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
 Adres
ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków 
 Adres do korespondencji
ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków
Oznaczenie sądu rejestrowego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000025692
Numer REGON 003 911 311
Numer NIP 679 008 56 13
Kapitał zakładowy 84 882 400,00 zł
Kapitał wpłacony 84 882 400,00 zł