OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

17.06.2021 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży używane urządzenia

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.10.2021

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży używane urządzenia:

1. HP PROCURVE RADIO PORT 230
2. SWITCH HP PROCURVE 5348XL 48PORTÓW 10/100BASETX
3. PRZEŁĄCZNIK PROCURVE 5372XL-72 PORTY (J4848B)+MODUŁ 4 PORTÓW 100/1000-T
4. PRZEŁĄCZNIK HP PROCURVE SWITCH 5412 SN:SG823SV514 Z MODUŁAMI
5. PRZEŁĄCZNIK HP PROCURVE SWITCH 5412 SN:SG823SV40X
6. PRZEŁĄCZNIK HM PROCURVE SWITCH 5406 SN:SG826SU2EE
7. SWITCH HP PROCURVE 5406zl Z MODUŁAMI
 
Wykaz oferowanych do sprzedaży urządzeń znajduje się w załączniku nr 1. 
Kwoty wywoławcze określone w załączniku nr 2 stanwoią kwoty minimalne, które oferent może zaoferować za poszczególne pozycje.  
 
Pytania w sprawie przedmiotu sprzedaży proszę kierować na e-mail: sbach@mpk.krakow.pl tel.: 12 253 12 37, pytania w sprawie przebiegu zapytania proszę kierować na e-mail: kfilipow@mpk.krakow.pl tel.: 12 254 10 67.
 
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.
Termin składania ofert: 05.07.2021 r. do godz. 9.30, oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane; 
Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 05.07.2021 r. przed godz. 10:00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10:00 w budynku administracyjnym przy ul. J. Brożka 3.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania, unieważnienia postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.