OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

08.04.2024 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów o kodach: 16 01 17 oraz 16 01 18

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.3.2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj

Szacunkowa ilość

 [kg]

Lokalizacja

1.

16 01 18

Złom aluminium

105

Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka
ul. Walerego Sławka 10

2.

16 01 18

Złom ran okien aluminiowych

105

Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka
ul. Walerego Sławka 10

3.

16 01 18

Złom chłodnic

179

Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka
ul. Walerego Sławka 10

4.

16 01 18

Złom kabli i przewodów elektrycznych miedzi

80

Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce

ul. Makuszyńskiego 34

5.

16 01 18

Złom chłodnic

20

Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce

ul. Makuszyńskiego 34

6.

16 01 18

Złom kabli i przewodów aluminiowych

20

Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce

ul. Makuszyńskiego 34

7.

16 01 18

Złom części elektrycznych

144

Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce

ul. Makuszyńskiego 34

8.

16 01 17

złom stali gruby

20 500

Magazyn Centralny nr 4

Ul. Brożka 3

9

16 01 18

Złom aluminium

990

Magazyn Centralny nr 4

Ul. Brożka 3

10.

16 01 18

Złom miedzi

630

Magazyn Centralny nr 4

Ul. Brożka 3

11.

16 01 18

Złom mosiądzu

86

Magazyn Centralny nr 4

Ul. Brożka 3

12.

16 01 18

Złom części elektrycznych

930

Magazyn Centralny nr 4

Ul. Brożka 3

13.

16 01 18

Złom kabli i przewodów elektrycznych miedzi

1 300

Magazyn Centralny nr 4

Ul. Brożka 3

 

Wagi podane w zestawieniu są wagami szacunkowymi.

 
Oględzin odpadów można dokonać na terenie:
 
1.  Magazynu Centralnego nr 4 przy ul. Jana Brożka 3 w Krakowie (CE), po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika magazynu: Pani Agaty Chlebdy (tel. 12 254 12 75, 532 496 552) od pon. – pt. w godzinach: 7:00-13.30 
 
2. Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka ul. Walerego Sławka w Krakowie (TW), po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika magazynu Pana Grzegorza Trąbki (tel. 664 186 941) od pon. – pt. w godzinach 7:00-13.30 
 
 
3. Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce ul. Makuszyńskiego 34 w Krakowie (TB), po wcześniejszym zgłoszeniu u pracownika Stacji Pana Artura Latochy (tel. 662 097 170) od pon. – pt. w godzinach 7:00-13.30.
 
 
Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 25.04.2024 r.. przed godz. 10.00 postępowanie DR.236.3.2024”
 
 
 
Termin składania ofert: 25.04.2024 r. godzina 9.30.