OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

09.04.2024 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów zawierających metale szlachetne

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.7.2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadu: Kod odpadu 16 01 18 metale nieżelazne- złom styków srebrnych oraz złom miedzi zawierającej srebro.

 
 
Przedmiotem sprzedaży jest:
- Odpad o kodzie 16 01 18 – metale nieżelazne: złomu styków srebrnych – w szacowanej ilości 69 kg
- Odpad o kodzie 16 01 18 – metale nieżelazne: złomu miedzi zawierającej srebro – w szacowanej ilości 140 kg
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, złożenie oferty w terminie do dnia 06.05.2024 r. do godziny 9:30.
 
Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy DR.236.7.2024 wraz z dopiskiem: „Przetarg  na sprzedaż odpadu o kodzie 16 01 18 – metale nieżelazne. Nie otwierać przed dniem 06.05.2024 r. godz. 10.00”.