OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

25.04.2024 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy odpadów - Zużyte, niekompletne i nienadające się do użytkowania pojazdy autobusowe

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.9.2024

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poszukuje nabywcy następujących odpadów:

 
 
Kod odpadu 16 01 06 – „Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów”:
 
Przedmiot sprzedaży:
 
1. Autobus Solaris Urbino 12 III nr ewidencyjny: BU862
2. Autobus Solaris Urbino 12 III nr ewidencyjny: BU869
3. Autobus Solaris Urbino 12 III nr ewidencyjny: BU873
4. Autobus Solaris Urbino 12 III nr ewidencyjny: BU874
5. Autobus Solaris Urbino 12 III nr ewidencyjny: BU876
6. Autobus Solaris Urbino 12 III nr ewidencyjny: BU877
7. Autobus Solaris Urbino 12 III nr ewidencyjny: BU879
8. Autobus Solaris Urbino 12 III nr ewidencyjny: BU880
9. Autobus Mercedes-Benz O 530 G CITARO nr ewidencyjny: DC703
 
 
Oferty należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków;
 
Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opisanych dokładną nazwą
i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 10.05.2024 r. przed godz. 10.00 postępowanie DR.236.9.2024”;